İletişim Önemli Linkler BİDB Servis

Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato rektörün başkanlığında rektör yardımcıları,dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.  Senato her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.  Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

 

Görevleri

1)Üniversitenin eğitim öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
2)Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
3)Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
4)Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
5)Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
6)Fakülte kurulları ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
7)Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
8)Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ   Rektör
Prof. Dr. Fikri BALTA Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şevket Metin KARA Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tevfik NOYAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tevfik NOYAN Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Şevket Metin KARA Eğitim Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN Fen  Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bahar TOKUR Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Alpay HAKTANIR Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr.Tahsin TONKAZ Ziraat Fakültesi Dekan 
Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Sabri YENER Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fikri BALTA İlahiyat Fakültesi Dekanı V.
Doç. Dr. Kürşat KORKMAZ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞAHİN Sağlık Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Ercüment ERDOĞAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Mithat AKGÜN Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Adem KULAÇ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Muhammed YILDIZ Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIZ  Ünye Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Zekai TARAKÇI  Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Hakan YILMAZ Akkuş Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç Dr. Alperen Mustafa YİĞİT İkizce Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ali İSLAM Ziraat Fakültesi Seçilmiş  Üye
Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Fen Edebiyat Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. M. Melih ÖMEZLİ Diş Hekimliği Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Cem Tolga GÜRKANLI Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Deniz AYDAR Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Seçilmiş  Üye
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ  Güzel Sanatlar Fakültesi Seçilmiş  Üye
Doç. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Eğitim Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Ali ASLAN Tıp Fakültesi Seçilmiş Üye
Metin KARAKUŞ  Genel Sekreter ( Raportör )


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00