E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato rektörün başkanlığında rektör yardımcıları,dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.  Senato her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.  Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

 

Görevleri

1)Üniversitenin eğitim öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
2)Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
3)Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
4)Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
5)Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
6)Fakülte kurulları ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
7)Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
8)Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ   Rektör
Prof. Dr. Fikri BALTA Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Şevket Metin KARA Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tevfik NOYAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa SAKAL Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Kenan DEMİREL Eğitim Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN Fen  Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Bahar TOKUR Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Tevfik NOYAN Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Derya BOSTANCI Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr.Tahsin TONKAZ Ziraat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Sabri YENER Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ İlahiyat Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Yrd. Doç. Dr. Ercüment ERDOĞAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Mithat AKGÜN Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Adem KULAÇ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Haydar ASAN Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Erdem KAYA Ünye Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜNEY Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Cesur KIRMANOĞLU Akkuş Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Ömer ÇAKIR İkizce Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Fen Edebiyat Fakültesi Seçilmiş  Üye
Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Eğitim Fakültesi Seçilmiş  Üye
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ  Güzel Sanatlar Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. M. Melih ÖMEZLİ Diş Hekimliği Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Deniz AYDAR Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Ali ASLAN Tıp Fakültesi Seçilmiş Üye
Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞAHİN Sağlık Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Üye
Yusuf YAMAN Genel Sekreter  ( Raportör )


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı