E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato rektörün başkanlığında rektör yardımcıları,dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.  Senato her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.  Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

 

Görevleri

1)Üniversitenin eğitim öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
2)Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
3)Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
4)Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
5)Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
6)Fakülte kurulları ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
7)Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
8)Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ   Rektör
Prof. Dr. Fikri BALTA Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Tevfik NOYAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sadık KILIÇ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Kenan DEMİREL Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN Fen  Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bahar TOKUR Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Tevfik NOYAN Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Derya BOSTANCI Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr.Tahsin TONKAZ Ziraat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Sabri YENER Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Fikri BALTA İlahiyat Fakültesi Dekanı V.
Yrd. Doç.  Dr. Mehmet Sami GÜLER Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Doç. Dr. Necip Fazıl DURU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Doç. Dr. Alparslan İNCE Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Yrd. Doç. Dr. Ercüment ERDOĞAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Abdullah EREN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Haydar ASAN Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdür
Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Erdem KAYA Ünye Meslek Yüksekokulu Müdür 
Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜNEY Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdür 
Öğr. Gör. Cesur KIRMANOĞLU Akkuş Meslek Yüksekokulu Müdür
Öğr. Gör. Ömer ÇAKIR İkizce Meslek Yüksekokulu Müdür 
Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Fen Edebiyat Fakültesi Seçilmiş  Üye
Prof. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Eğitim Fakültesi Seçilmiş  Üye
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ  Güzel Sanatlar Fakültesi Seçilmiş  Üye
Doç. Dr. M. Melih ÖMEZLİ Diş Hekimliği Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Naciye ERDOĞAN SAĞLAM Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Deniz AYDAR Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Ali ASLAN Tıp Fakültesi Seçilmiş Üye
Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞAHİN Sağlık Bilimleri Fakültesi Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN Genel Sekreter V.  ( Raportör )


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı