Senato


Kuruluş ve İşleyişi
Senato rektörün başkanlığında rektör yardımcıları,dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.  Senato her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.  Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri
1)Üniversitenin eğitim öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
2)Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
3)Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
4)Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
5)Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
6)Fakülte kurulları ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
7)Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
8)Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senato Üyeleri

Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ   Rektör
Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Nuri YILMAZ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fikri BALTA  Ziraat Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Güven MURAT Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlhan EKİNCİ Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. İsmet BALIK Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Alpay HAKTANIR Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ş. Metin KARA

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Sabri YENER

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Güven MURAT Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Doç. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK Sağlık Yüksek Okulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Ercüment ERDOĞAN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü V. 
Yrd. Doç. Dr. Mithat AKGÜN Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Müdürü V.
Yrd. Doç. Dr. Adem KULAÇ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Muhammed YILDIZ Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Hasan YILDIZ  Ünye Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Zekai TARAKÇI  Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdürü
Okutman Mehmet ÇOLAKOĞLU  Akkuş Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç Dr. Alperen Mustafa YİĞİT İkizce Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ali İSLAM Ziraat Fakültesi Seçilmiş  Üye
Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Fen Edebiyat Fakültesi Seçilmiş  Üye
Doç. Dr. M. Cankat KARA Diş Hekimliği Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Cem Tolga GÜRKANLI Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seçilmiş  Üye
Yrd. Doç. Dr. Deniz AYDAR Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Seçilmiş  Üye
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ  Güzel Sanatlar Fakültesi Seçilmiş  Üye
Doç. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Eğitim Fakültesi Seçilmiş  Üye
Doç.Dr. Ahmet KAYA Tıp Fakültesi Seçilmiş Üye
Metin KARAKUŞ  Genel Sekreter ( Raportör )