Anasayfa - Duyurular

Rektör Yardımcıları

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Tahsin TONKAZ

Prof. Dr. Niyazi TAŞCI

Özel Kalem Özel Kalem
Telefon : 0 (452) 226 52 07 Dahili : 2930 Telefon : 0 (452) 226 52 51 Dahili : 2935
Belge geçer : 0 (452) 226 52 08  Belge geçer : 0 (452) 226 52 63 
   

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Hastaneler Başmüdürlüğü

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

Hukuk Müşavirliği

 

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE ENSTİTÜLER

Ziraat Fakültesi

Tıp Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İlahiyat Fakültesi

 

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

 

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Turizm Fakültesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Bütün Meslek Yüksekokulları

 

MÜDÜRLÜKLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler

Engelli Öğrenci Birimi 

Uluslararası İlişkiler Birimi

 

İktisadi İşletme

 

Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü

 

Mezunlar Koordinatörlüğü

 

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) Koordinatörlüğü     

 

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)

 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)  Kurum Koordinatörlüğü

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODÜ-SEM)

 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)

 

Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

KURULLAR VE KOMİSYONLAR

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Eğitim Komisyonu Başkanlığı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu

Mevzuat Komisyonu Başkanlığı

Üniversite Yaşamı Etik Kurulu

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 

Danışma Kurulu

 

Kalite Komisyonu

 

Strateji Geliştirme Kurulu

 

Yayın Komisyonu Başkanlığı

 

Tarihi : 15-10-2018 13:07:52 / Düzeleme Tarihi :02-07-2020 11:45:03