Anasayfa - Duyurular

Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato rektörün başkanlığında rektör yardımcıları,dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.  Senato her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.  Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri

1) Üniversitenin eğitim öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
4) Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
6) Fakülte kurulları ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
7) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
8) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Orhan BAŞ Rektör
Prof. Dr. Alparslan İNCE Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Derya BOSTANCI Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hamit ER İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Orhan BAŞ Turizm Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Alparslan İNCE Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakan TİMUR Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlker AYDIN Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özkan UĞURLU Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Selahattin MADEN Fen  Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Derya BOSTANCI Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İrfan KARADUMAN Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Doç. Dr. Dilek KÜÇÜK ALEMDAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Turgay HAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Müdür V.
Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü V.
Öğr. Gör. Mehmet Letif BAYRAM Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Anıl Kaan UÇAR Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Hakan YAZARKAN Ünye Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Serkan KUL Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Gökhan Alper FİGEN Akkuş Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Cesur KIRMANOĞLU Gölköy Meslek Yüksekokulu V.
Öğr. Gör. Emel ŞAHİN İkizce Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Kamil YAVUZ Aybastı Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Ahmet KAYA Tıp Fakültesi Seçili Üyesi
Prof. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Ziraat Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Varol ÇİÇEK Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Seçili Üyesi
Prof. Dr. M. Kenan ŞAHİN İlahiyat Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin ÜNAL ERZURUMLU Diş Hekimliği Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Üzeyir KEMENT Turizm Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Tolga AKTÜRK Eğitim Fakültesi Seçili Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
Prof. Dr. Beyhan TAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Alperen Mustafa YİĞİT Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Fatih YELMEN Güzel Sanatlar Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Burkay CEVAHİRCİOĞLU Spor Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
   
Serkan YALKIN Genel Sekreter ( Raportör )
Tarihi : 15-10-2018 13:57:42 / Düzeleme Tarihi :04-03-2024 10:49:39