Anasayfa - Duyurular

Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato rektörün başkanlığında rektör yardımcıları,dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.  Senato her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.  Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri

1) Üniversitenin eğitim öğretim,bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
4) Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
6) Fakülte kurulları ile  rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
7) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
8) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN Rektör
Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN İlahiyat Fakültesi Dekanı V.
Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ Turizm Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İlker AYDIN Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Özkan UĞURLU Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Selahattin MADEN Fen  Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zekai TARAKÇI Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İrfan KARADUMAN Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Alparslan İNCE Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Müdür V.
Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü V.
Prof. Dr. Ahmet KAYA Tıp Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU Ziraat Fakültesi Seçili Üyesi
Öğr. Gör. Mehmet Letif BAYRAM Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Aytunç AYDIN Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Seçili Üyesi
  Güzel Sanatlar Fakültesi Seçili Üyesi
Prof. Dr. Sadullah GÜLTEN Fen Edebiyat Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ Sağlık Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hanife DURGUN Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Do. Dr. Üyesi Erdem TÜRKELİ Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Doç. Dr. Mustafa KIRCA Ünye Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. M. Kenan ŞAHİN İlahiyat Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin ÜNAL ERZURUMLU Diş Hekimliği Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Üzeyir KEMENT Turizm Fakültesi Seçili Üyesi
Doç. Dr. Tolga AKTÜRK Eğitim Fakültesi Seçili Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Seçili Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Züleyha YILMAZ SOĞUKSU Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Seçili Üyesi
Öğr. Gör. Serkan KUL Mesudiye Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Cesur KIRMANOĞLU Akkuş Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Hülya SOLAK İkizce Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Öğr. Gör. Cesur KIRMANOĞLU Gölköy Meslek Yüksekokulu V.
Doç. Dr. Mehmet Sami GÜLER Genel Sekreter V.  ( Raportör )
Tarihi : 15-10-2018 13:57:42 / Düzeleme Tarihi :01-02-2023 13:43:41