Hızlı Erişim
Anasayfa - Duyurular

Yönetim Kurulu

Kuruluş ve İşleyişi

Üniversite yönetim kurulu rektörün başkanlığında dekanlardan,üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

Görevleri

1) Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.1)Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.
2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını,bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3) Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
4) Fakülte,enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

Rektör

Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Tahsin TONKAZ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Tahsin TONKAZ

Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Selahattin MADEN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Özkan UĞURLU

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan V. 

Prof. Dr. Zekai TARAKÇI

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Sadık KILIÇ

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Sabri YENER

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Kazım KÖKTEKİN

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Senato Seçili Üyesi

Prof. Dr. Dilek KARAKUŞ

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Senato Seçili Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Senato Seçili Üyesi

 

 

Tarihi : 15-10-2018 13:59:29 / Düzeleme Tarihi :21-01-2022 15:16:39