Anasayfa - Duyurular

Yönetim Kurulu

Kuruluş ve İşleyişi

Üniversite yönetim kurulu rektörün başkanlığında dekanlardan,üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

Görevleri

1) Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.1)Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.
2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını,bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3) Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
4) Fakülte,enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu Üyeleri

 

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

Rektör

Prof. Dr. Niyazi TAŞÇI

Tıp Fakültesi Dekan V.

(Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Tahsin TONKAZ

Senato Seçili Üyesi

(Rektör Yardımcısı)

 Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA

Ziraat Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Nülüfer ERBİL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Selahattin MADEN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özkan UĞURLU

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Zekai TARAKÇI

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI

   Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İlker AYDIN

Eğitim Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Ali AKDOĞAN

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. İrfan KARADUMAN

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ

Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Alparslan İNCE

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Kazım KÖKTEKİN

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Senato Seçili Üyesi

 Prof. Dr. Dilek KARAKUŞ

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Senato Seçili Üyesi

Tarihi : 15-10-2018 13:59:29 / Düzeleme Tarihi :01-02-2023 13:42:23