E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Fikri BALTA Prof. Dr. Şevket Metin KARA Prof. Dr. Tevfik NOYAN
Özel Kalem Özel Kalem Özel Kalem
Telefon  0 (452) 226 52 51 Dahili : 2260 Telefon  0 (452) 226 52 05 Dahili : 2011 Telefon  0 (452) 226 52 07 Dahili : 2256
Faks  0 (452) 226 52 63 Faks  0 (452) 226 52 36 Faks  0 (452) 226 52 08
Mail  fikribalta@odu.edu.tr Mail  smkara@odu.edu.tr Mail  tnoyan@odu.edu.tr

 

GÖREV DAĞILIM TABLOSU

 

GÖREV DAĞILIM TABLOSU

 

GÖREV DAĞILIM TABLOSU

DAİRE BAŞKANLIKLARI DAİRE BAŞKANLIKLARI DAİRE BAŞKANLIKLARI
Personel Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE ENSTİTÜLER

 

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE ENSTİTÜLER

 

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE ENSTİTÜLER

Güzel Sanatlar Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi Ziraat Fakültesi Tıp Fakültesi
İlahiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Turizm Fakültesi Eğitim Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü   Bütün Meslek Yüksekokulları
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi   Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fen Edebiyat Fakültesi    

 

KURULLAR VE KOMİSYONLAR

 

KURULLAR VE KOMİSYONLAR

 

KURULLAR VE KOMİSYONLAR

Senato ve Yönetim Kurulu İşlemleri Strateji Planlama Kurulu Etik Kurullar
Mevzuat Komisyonu Başkanlığı İç Denetim Birimi İktisadi İşletme
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Engelli Öğrenci Birimi
Bilimsel Araştırma Projeleri Kom. Bşk. Kalite Komisyonu Eğitim Komisyonu Başkanlığı
Proje Yönetim Ofisi Yayın Komisyonu Başkanlığı Sivil Savunma Müdürlüğü
Bilgi Edinme Birimi Toplam Kalite Yönetimi   
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler    
     

 

MERKEZLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

 

MERKEZLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

 

MERKEZLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

Sert Kabuklu Meyve Türleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası İlişkiler Birimi Hastaneler Başmüdürlüğü
Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi (ODÜ-SEM) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)
İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Uygulama ve Araşturma Merkezi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurumsal Gelişim Koordinatörlüğü Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) Koordinatörlüğü
Çevre Müdürlüğü Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinatörlüğü
     
     

 

Rektörün Uygun Gördüğü Diğer Görevler

 

Rektörün Uygun Gördüğü Diğer Görevler

 

Rektörün Uygun Gördüğü Diğer Görevler

  T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı