E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Tevfik NOYAN Prof. Dr. Fikri BALTA
Özel Kalem Özel Kalem
Telefon  0 (452) 226 52 07 Dahili : 2256 Telefon  0 (452) 226 52 51 Dahili : 2260
Faks 0 (452) 226 52 08  Faks  0 (452) 226 52 63
Mail tnoyan@odu.edu.tr  Mail  fikribalta@odu.edu.tr

 

DAİRE BAŞKANLIKLARI 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Hastaneler Başmüdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

 

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE ENSTİTÜLER

Tıp Fakültesi

Ziraat Fakültesi
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Turizm Fakültesi Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlahiyat Fakültesi
  Bütün Meslek Yüksekokulları
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Fen Bilimleri Enstitüsü

 

MÜDÜRLÜKLER VE KOORDİNATÖRLÜKLER

Engelli Öğrenci Birimi Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) Koordinatörlüğü
İç Denetim Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
İktisadi İşletme Bilgi Edinme Birimi
Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Mezunlar Koordinatörlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Uluslararası İlişkiler Birimi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)
  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)  Kurum Koordinatörlüğü
  Proje Yönetim Ofisi ve Teknoloji Transfer Ofisi
   

 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) Sert Kabuklu Meyve Türleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODÜ-SEM)
  Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
   

  

KURULLAR VE KOMİSYONLAR 

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı

Danışma Kurulu

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı

Etik Kurullar

Eğitim Komisyonu Başkanlığı

Kalite Komisyonu ve Toplam Kalite Yönetimi İşlemleri

Mevzuat Komisyonu Başkanlığı

Strateji Planlama Kurulu

Senato ve Yönetim Kurulu İşlemleri

 

Yayın Komisyonu Başkanlığı
   
Rektörün Uygun Gördüğü Diğer Görevler Rektörün Uygun Gördüğü Diğer Görevler

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı