E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Rektör Yarılgaç, "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" Tanıtım Toplantısına Katıldı

26.10.2018

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında YÖK'te düzenlenen "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilgili bakan yardımcıları ve kurum başkanları ile büyükelçiler, YÖK üyeleri ve üniversite rektörlerinin katıldığı toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında düzenlendi. Çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının da katkıda bulunduğu projenin tanıtım toplantısı, TRT tarafından hazırlanan ve ülkelerinde savaş, işgal ve ilhak koşulları bulunduğu için Türkiye'de hayatlarına devam eden bilim insanlarının ve öğrencilerin konuşmalarının yer aldığı videoların kamuoyu ile ilk kez paylaşılmasıyla başladı.

Çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının da katkıda bulunduğu projenin tanıtım toplantısı, TRT tarafından hazırlanan ve ülkelerinde savaş, işgal ve ilhak koşulları bulunduğu için Türkiye'de hayatlarına devam eden bilim insanlarının ve öğrencilerin konuşmalarının yer aldığı videoların kamuoyu ile ilk kez paylaşılmasıyla başladı. Tanıtım toplantısında ilk olarak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, proje hakkında bilgi verdi. Tufan, yaptığı konuşmada projenin yaklaşık 2 yıl önce bir fikir olarak ortaya çıktığını belirterek projenin YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında şekillendiğini sözlerine ekledi.

YÖK Başkanı Saraç ise konuşmasına Orta Doğu'da 1990'dan itibaren yaşanan Savaş ve çatışmaların sadece insânî felâketlere yol açmadığını, iktisâdî çözülme ve yıkılmalara da sebebiyet verdiğinin altını çizerek başladı. Orta Doğu dediğimiz bölgenin, dünya üzerinde târihî olarak bilinen en eski medeniyetin izlerini taşıdığını vurgulayan Başkan Saraç, "İslâmiyetin yayılışıyla birlikte de bölgede ilim, teknoloji, bilim için yapılan çalışmalar artmıştır." diye konuştu. Bağdat, Halep, Musul, Şam, Rakka, Hums gibi târihî önemi haiz bilim ve ilim merkezlerinde üniversite, kütüphane ve bunların içinde yer aldığı bütün külliyeler ve arşivlerin bombalanmalar sebebiyle harap olduklarına dikkat çeken YÖK Başkanı, bu târihî eserlerin kaybolmasının geleceğin inşasında insanlık açısından çok büyük bir eksiklik olduğunun altını çizdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak mülteci akademisyen ve öğrencilerinin bizim eğitim ve öğretim sistemimize entegre olabilmeleri için çalışmalar başlattıklarını ifade eden YÖK Başkanı Saraç, “Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi, Orta Doğu'da savaşlar nedeniyle yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve gelecekte ülkelerindeki bilim hayatını yeniden inşa etmek üzere çalışmalarına ülkemizde devam eden bilim insanlarını ve öğrencileri tüm Dünyaya tanıtmanın yanı sıra Orta Doğu'da sadece insanların ölmediğini, binlerce yıllık bilim merkezlerinin de harap olduğunu gözler önünde sermeyi, uluslararası farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise sözlerine bundan birkaç asır öncesine kadar medreseleri, kütüphaneleri ve rasathaneleriyle dünyanın bilim merkezinin Orta Doğu coğrafyası olduğunu hatırlatarak başladı. 2023 hedefleri doğrultusunda hakkın, ilmin ve hikmetin safında yer alacaklarını ve insanlığın yarını için atılan hiçbir adımın kolay olmadığının bilinciyle, birlikte üreten ve paylaşan bir toplumu yine birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Fuat Oktay, "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi', Irak, Suriye, Kuveyt ve Yemen başta olmak üzere bölgenin bilimsel geçmişini ihya etmeyi amaçlamaktadır." diye konuştu. Uluslararası toplumu Orta Doğu'da kaybolmaya yüz tutan ortak bilimsel mirası korumak için iş birliğine davet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Projenin hedefi, uluslararası toplumu, bölgede yaşanan savaşlar sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bilim merkezleri, tarihi külliyeler ve kütüphanelerin korunması konusunda sorumluluk almaya davet etmektir. Bu projeyle sivil toplum ve düşünce kuruluşlarını, insan hakları organizasyonlarını, yani dünyanın vicdan gözünü, bölgede kaybolmaya yüz tutmuş ortak bilimsel mirasa çevirmeye çağırıyoruz. Bu davetin yanı sıra proje kapsamında ABD, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, İngiltere ve Rusya Federasyonu'na gidilerek yerinde farkındalık oluşturacak paneller düzenlenecektir. Oluşacak farkındalığı sürdürülebilir kılmak için Avrupa Parlamentosu gibi uluslar üstü yapıların gündemine bu konunun dahil edilmesi sağlanacak ve Akademisyen Destek Platformu kurulacaktır." dedi. Fuat Oktay, projenin bir diğer hedefinin de ülkenin mevcut akademik potansiyelini, bölgedeki rolünü ve akademik hayata katkılarını ortaya koymak olduğunu bildirdi. Bu kapsamda oluşturulan interaktif web sayfası üzerinden bölgede ihya edilen ecdat yadigarı akademik mirasın envanteri, Türkiye'ye göç eden uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin hikayeleri ile Türkiye sayesinde devamlılığı sağlanan akademik çalışmaların tüm dünyaya anlatılacağına dikkati çeken Oktay, bu çalışmaların tarihin omuzlara yüklediği sorumluluğun tezahürü olduğunu aktardı.

 ODÜ Basın 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı