E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemiz Öğrenci Memnuniyeti Anketinde Yükselişini Sürdürüyor

31.07.2018

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 raporunun sonuçlarına göre lisans öğrencilerinin genel memnuniyet sıralamasında Üniversitemiz 109 devlet üniversitesi arasındaki yerini bu yıl 51’inci sıradan 41’inci sıraya taşıdı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından ilk olarak 2016 yılında gerçekleştirilen araştırma bu yıl da tekrar edildi. Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından Türkiye genelindeki 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere toplamda 172 üniversitenin dahil edildiği araştırmada 26 bin 513 öğrenci yer aldı. Lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü araştırmada geçen yıl 83’üncü sırada olan Üniversitemiz bu yıl 13 basamak yükselerek 70’inci sıraya yerleşti. Devlet üniversiteleri arasında ise 2017 yılında 51’inci sırada olan yerini bu yıl 41’inci sıraya yükseltti.

Üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması, üniversite (TÜMA) öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli uluslararası bir üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması açısından önem taşıyor. Temel amacı Türkiye’deki öğrencilerin üniversitelerinden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamak olan TÜMA, öğrencilerin üniversitelerindeki eğitim ve öğretimden, bulundukları üniversitenin yerleşkesinden ve bu yerleşkedeki yaşamdan kendilerine sağlanan akademik destek ve ilgiden, üniversitenin yönetim ve işleyişinden memnuniyetleri, üniversitelerindeki öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginlik düzeyinden, kendilerine üniversitelerince sunulan kişisel gelişim ve kariyer desteği olanaklarından memnuniyetlerini araştırmaktadır.

“Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” Sıralamasında 28 Basamak Yükselme

Lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü araştırmaya göre Ordu Üniversitesi “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” sıralamasında geçen yıl 90’ıncı sırada olan yerini bu yıl 62’ye

“Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında geçen yıl 54’üncü sırada olan yerini bu yıl 44’e,

 “Akademik Destek ve İlgi” sıralamasında geçen yıl 83’üncü sırada olan yerini bu yıl 65’e,

“Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” sıralamasında geçen yıl 71’inci sırada olan yerini bu yıl 68’e,

 “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği” sıralamasında geçen yıl 91’inci sırada olan yerini bu yıl 85’e,

Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” sıralamasında geçen yıl 96’ncı sırada olan yerini bu yıl 87’ye yükselterek toplamda 449 genel memnuniyet puanı ile 109 devlet üniversitesi arasında 41’inci sırada yerini aldı.

Bu tür araştırmaların, öğrencilerin üniversite deneyimleri ve yükseköğretim kurumlarında yapılan çalışmalarla ilgili olarak bütün paydaşlara geniş bir bakış açısı sunduğunu ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Kapsamlı araştırmalar sonucunda elde edilen bütün bu bulgular, öğrencilerin bilimsel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında yükseköğretim kurumlarına ipuçları vermektedir. Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkâr olup olmadığının sadece bir bölümünün fotoğrafını bize sunmaktadır. Bu ve benzeri çalışmaların üniversitelerin, aday öğrencilerin, ailelerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağının inancını taşımaktayız. Bu bağlamda üniversitelerle ilgili yapılan birçok değerlendirme araştırmasında olduğu gibi kurumumuzun bu araştırmada da yerini üst sıralara taşıması Ordu Üniversitesi yönetiminin süreç içerisinde isabetli kararlar alarak doğru adımlar attığını göstermektedir. Elde edilen bu başarı, akademik ve idari personelimizin olağanüstü çalışmalarının ve gayretlerinin doğal bir sonucudur. Bu vesileyle Üniversitemizin gelişimine katkı sunan değerli akademik ve idari personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

ODÜ BasınT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı