E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

ODÜ’den Biyolojik Çeşitlilik Adına Yeni Keşifler

24.05.2018

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili tarafından yürütülen çalışma ile bilim dünyası için yeni çekirge türleri tanımlandı. Keşfedilen yeni bir türün ismi (Poecilimon azizsancar) 2015 Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a ithaf edildi.

Bir kısmı Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi tarafından desteklenen ve yakın zamanda yayımlanmış olan uluslararası çalışma, ülkemiz coğrafyasında yüzde 80 civarında endemik türe sahip olan Poecilimon cinsine ait populasyonlarının Türkiye, Lübnan ve Makedonya’daki yayılışlarını, taksonomik ve biyoakustik revizyonunu içeriyor. Yapılan araştırma kapsamında Erzurum ve Artvin civarlarından keşfedilen yeni bir türün ismi (Poecilimon azizsancar) 2015 Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a ithaf edildi.

Yapılan çalışma ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Ordu Üniversitesi, evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak bilime katkıda bulunacak araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar yüklenmekte, gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla ürettiği bilgileri toplum yararına sunarak bölgesindeki eğitim faaliyetlerine ivme kazandırmaktadır. Bu bağlamda Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışma neticesinde ulusal ve uluslararası alanda kayda değer bir bilimsel veriye ulaşılmasını, başta kurumumuz olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz adına sevindirici bir gelişme olarak görmekteyiz. Bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından göz ardı edilemeyecek bir potansiyele sahip olan bölgemizle ile ilgili kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar her geçen gün çeşitlenerek ve artarak devam etmektedir. Gerçekleştirdiği nitelikli saha araştırmaları ve ürettiği bilgilerle bölgesinde merkez üs konumunda olan Üniversitemizin, biyoloji alanındaki çalışmalarına yenisini ekleyen Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili’yi yapmış olduğu çalışmasından dolayı tebrik ediyor, bilime katkı sağlayacakları yeni çalışmalarında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

 

ODÜ BasınT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı