E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemizde Enerji Üretimi ve Katı Atık Projelerine Hız Verildi

22.03.2018

Üniversitemizde yenilenebilir enerji alanında akademik ve ticari değeri yüksek katma değerli ürünler geliştirmek ve ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yürütülen projelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Dünyada hızla artan enerji kullanımı, tükenen doğal kaynaklar, küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi sebeplerin yenilenebilir kaynakların kullanılmasını zorunlu hale getirmesiyle birlikte Üniversitemizde bu alanda yürütülen çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından yenilenebilir enerji üretimi alanında yapılan 20 araştırmaya destek verildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Üniversitemiz Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ali Ekber Özdemir ve Doktor Öğretim Üyesi Sibel Akkaya Oy ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan ekip tarafından 5 araştırma projesi tamamlandı. Bu projelerden 2’si için ise patent başvurusu gerçekleştirildi.

 50 W Güce Sahip Deneysel Jeneratör İmal Edildi

Proje ekibi tarafından yürütülen çalışmalar; termoelektrik enerji dönüşümü, piezoelektrik enerji dönüşümü, alternatif ve literatürde daha önce yer almayan yeni bir rüzgâr tribünü ile ilgili geniş bir yelpazede sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde 50 W civarında elektriksel güç üretme kapasitesi olan bir deneysel jeneratörün imalatı tamamlandı. Elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra aynı zamanda sıcak su sağlama özelliğine sahip olacak yapıda olan jeneratör, hareketli parça içermediğinden 20 yıllık bir çalışma ömrüne sahip.

Tasarımı tamamlanan bir diğer jeneratör ise fresnel mercekler yardımı ile solar enerjiyi 20 kat yoğunlaştırarak oluşan ısı enerjisini termoelektrik dönüştürücüler yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Bununla birlikte Üniversitemiz Doktor Öğretim Üyesi Ali Ekber Özdemir, yönettiği bir yüksek lisans tezi kapsamında dalga enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibine uygun olarak çalışan ve literatürde bulunmayan yeni bir jeneratör tasarımı üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeni Çevre Dostu Projelerle Hedef “Sıfır Atık”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan; israfın önlenmesini, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan “Sıfır Atık” projesi ile ilgili Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalında biyoatıkların biyoyakıt olarak kullanımına yönelik çalışmalar devam ederken bölgemizin önemli kaynaklarından olan fındıkta verimliliği artırma çalışmaları kapsamında biyoatıkların (zuruf ve kompost şeklinde) verim ve kalite üzerine etkileri araştırmalarına devam edilmektedir. Bunun yanı sıra Bölgesel Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi’nde fındık kabuğundan ve yağından biyoyakıt elde edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu bilimsel çalışmaların yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere toplum ve yeni nesillerin bilinçlenmesi amacıyla Üniversitemizde başlatılan “Artık Yemekler Çöpe Gitmesin” kampanyası ile Üniversitemiz bünyesinde yer alan yemekhanelerden ayda 1 ton 320 kilogram yemek atığı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilirken ayda 50 kilogram atık yağ Ordu Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca Üniversitemizde cam, plastik, kağıt gibi atıkların depolanması konusunda mevcut uygulamaların geliştirilmesi ve daha sistemli hale getirilmesi için önemli tedbirler alınmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Dünyanın her yerinde, ülkeler enerji üretiminin ve kullanımının yeni yollarını keşfetmek için birbirleriyle yarış içerisinde Ar-Ge çalışmaları yürütmektedirler. Bu bağlamda arz sorunları ve artan enerji maliyetleri, enerji verimliliği kavramını ön plana çıkarmakta; enerji verimliliği ise sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en önemli bileşeni olarak görülmektedir. Dünyanın ekolojik kapasitesi düşünüldüğünde enerji verimliliğinin artırılması şarttır. Bu kapsamda bilimsel araştırmalar yürüten kurumlar; enerjiyi kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan bulma, bu kaynakları çeşitlendirme ve yenilenebilir enerji çalışmalarına öncülük etmektedirler. Çevreye zarar vermeyen doğal, temiz ve sürekli yenilenebilir enerji türlerinin başında rüzgâr, güneş, biyolojik, su ve dalga enerjisi gelmektedir. Dalga enerjisi, ilk yatırım ve bakım giderlerinden başka masrafı olmayan, girdi bedeli gerektirmeyen, doğaya her hangi bir kirletici bırakmayan, ucuz, temiz, çevreci ve büyük potansiyele sahip bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için de dalga enerjisi, enerji sıkıntısı çektiğimiz şu günlerde ve ileriki yıllarda bir çözüm olabilecek durumdadır. Bu çerçevede Ordu Üniversitesi olarak 2018 yılında da Karadeniz Bölgesi’nin doğal kaynaklarından istifade ederek ülke genelinde sürdürülen enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji çalışmalarına yürüttüğümüz çevre dostu projelerle katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Üniversitemizde yenilenebilir enerji alanında gerçekleştiren çalışmalara yenilerini ekleyen Üniversitemiz Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ali Ekber Özdemir ve Doktor Öğretim Üyesi Sibel Akkaya Oy’u ve bu alanda çalışma yapan tüm akademisyenlerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor bilime katkı sağlayacakları yeni çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Ayrıca kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla bir proje başlattıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Türkiye her geçen gün büyüyen, ekonomi ve sanayi alanında sürekli gelişen bir yapı arz etmektedir. Doğal kaynakları heba etmeden doğru ve yerinde kullanmak, tabiatı tahrip etmemek, emanet bırakılan ülke zenginliklerini çoğaltarak gelecek nesillere taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Mevcut kaynaklarımızın bütün toplum tarafından sürdürülebilir bir şekilde verimli kullanılması gerekmektedir. Ağacın olmadığı, toprağın ve suların kirli olduğu bir çevrede sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün değildir. Bunun için tüm insanlarımızın duyarlı tüketici davranışları sergilemesi için bilinçlendirilmesi, çevre risklerinin azaltılması için çeşitli önlemler alınması hayati önem taşımaktadır. Bizler Üniversitemizde mevcut durumun tespitini yaparak sürdürülebilir bir planlamayla israfın önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Bunun sağlanmasında ise toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini bilerek hareket etmekteyiz. Bunu bir iş, görev gibi görmekten ziyade bir mesuliyet olarak düşünmekteyiz. Tabiata, çocuklarımıza, ülkemize karşı duyduğumuz bu mesuliyet bizi hedeflerimize muhakkak ulaştıracaktır.” şeklinde konuştu.

 

ODÜ Basın



T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı