E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemiz Lisansüstü Programlarına Yoğun İlgi

13.07.2017

ODÜ 2017-2018 eğitim öğretim yılı lisansüstü eğitim programlarına bu yıl toplam bin 445 kişi başvuru yaptı.

Sosyal Bilimler Enstitüsünde 11 tezli yüksek lisans (Sınıf Öğretmenliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Tarih,  Sanat Tarihi, Müzik, Türkçe Eğitimi, Grafik Tasarımı, Türk Dili ve Edebiyatı, Sinema ve Televizyon) ve 1 doktora (Tarih) olmak üzere ilan edilen 135 kişilik kontenjana toplam 949 kişi başvurdu.

Fen Bilimleri Enstitüsünde 12 tezli yüksek lisans (Bahçe Bitkileri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya, Matematik, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilenebilir Enerji, Zootekni) ve 9 doktora (Bahçe Bitkileri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Fen Bilgisi Eğitimi, Gıda Mühendisliği, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri,) olmak üzere ilan edilen ilan edilen 155 kişilik kontenjana 280 kişi başvuru yaptı.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise 3 tezli yüksek lisans (Hemşirelik, Tıbbi Biyokimya ile Beden Eğitimi ve Spor) programları için ilan edilen 21 kişilik kontenjana 216 kişi başvuruda bulundu.

Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 8. maddesinde belirtildiği üzere Giriş Sınavı Başarı Notunun hesaplanmasında Yüksek Lisans programları için ALES puanının yüzde 50'si, lisans mezuniyet notunun yüzde 20'si, mülakat sınavının yüzde 20'si ve yabancı dil puanının yüzde 10’u alındı. Bu şekilde hesaplanan toplam puanın 100 üzerinden en az 60 alan adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edildi.

Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın ALES puanının yüzde 60’ı, lisans ve yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamalarının yüzde 20’si, mülakat sınavının yüzde 15’i ve yabancı dil puanının yüzde 5’i toplanarak 100 tam puan üzerinden en az 65 alan adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilgili programlara yerleştirildi.

Doktora programları için ALES puanının yüzde 50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u, mülakat notunun yüzde 15'i ve yabancı dil puanının yüzde 5’i alındı. Bu şekilde hesaplanan toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edildi.

Konuyla ilgili olarak Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Bilgi, çağımızın vazgeçilmez ve en önemli değeridir. Bilgiyi, bilimi, bilimselliği kendine rehber edine toplumlar, her alanda teknolojik ve ekonomik atılımlar gerçekleştirmektedir. Bilimin ışığında gerçekleşen bu gelişmelerin, toplumların entelektüel yaşam seviyelerine ve ekonomik refah düzeylerine müspet yönde etki ettiğini açıkça görmekteyiz. Ordu Üniversitesi olarak da bizler bu bağlamda yapılacak olan bilimsel çalışmalarla bilime hizmet etmek, lisansüstü eğitim kapasitesini yukarılara taşımak ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmek için azami gayret sarf etmekteyiz. Yeni açılan programlar ile amacımıza ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Geçen her dönemde bilimsel bilgi üretmek için araştırma faaliyetlerine hız veren Üniversitemizin lisans, lisansüstü ve doktora programlarına olan ilgi bu çalışmalara paralel olarak artmaktadır. Kurumumuzun gençlerimiz tarafından bu kadar çok talep edilmesi bize süreç içerisinde doğru işler yaptığımızı göstermektedir.” şeklinde konuştu.

ODÜ Basın

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı