E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi ODÜ’de Başladı

11.05.2017

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi “Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları” temasıyla Üniversitemizde başladı.

Tıp Fakültesi Morfoloji binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin açılışına Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta, Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Doç. Dr. M. Yunus Eryaman, Eğitim Araştırmaları Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kenan Demirel, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, yerli ve yabancı akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Doç. Dr. M. Yunus Eryaman, “ Kongremiz Ordu Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği ortaklığında gerçekleşen bir kongre olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Eğitimciler Birliği, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği ve Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği tarafından desteklenen bir kongredir. Bu yılki teması ‘Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları” olan ve 15 Temmuz şehitlerimize adadığımız kongremize 12 farklı ülkeden bin 254 akademisyen 886 sözlü, 34 poster bildiri ile başvurmuşlardır. Dört gün sürecek olan kongre çerçevesinde 4 çalıştay 2 özel oturum gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra gelecek Yıl Amerika’da düzenleyeceğimiz Uluslararası Nitel Araştırma Kongresi’ni Ordu’ya ithaf edeceğiz. Bu büyük kongrenin organizasyonunu üniversitelerinin ev sahipliğinde gerçekleşmesini sağlayan Ordu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’a, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’e ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Üniversitemiz ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (EAB) iş birliğiyle düzenlenen, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi; “milli irade bilinci, demokrasi ve eğitim” gibi toplumları yakından ilgilendiren ve insanların temel hakları olarak görülen bu önemli kazanımlara gelişen son olaylar üzerinden ışık tutacaktır. Millî irade milletin ortak arzuları, tercih ve eğilimleridir; yani milleti oluşturan bireylerin ortak arzularının, emellerinin bileşkesidir. Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir. Eğitim ise kişilerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etme sürecidir. 15 Temmuz akşamı ülkemize, milletimize ve bahsettiğimiz bu önemli kazanımlara karşı yapılan hain darbe girişimi sonrası devlet içinde örgütlenen yapının faaliyetlerinin niteliği, çapı ve nedenlerine ilişkin tartışmalar hâlâ devam etmektedir. Bu tartışmalara katkı sunmak amacıyla kongremizin ana teması “Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları” olarak belirlenmiştir. Dinî değerleri kendine kalkan yaparak önce toplum içinde kendine alt yapı oluşturan bu anlayış; zamanla edindiği gücün etkisiyle eğitim başta olmak üzere farklı toplumsal hizmet alanlarına, bürokrasiye, ekonomiye ve devlet kademelerine yerleşerek devleti ele geçirme teşebbüsünde bulunmuştur. Bu sebeple bu yapının çok iyi irdelenmesi gerekmektedir.” dedi.

Rektör Yarılgaç, bu tür olayların toplumu kökünden sarstığını ifade ederek, “Geçmişten bugüne yaşananları yeniden düşünmek, geçmişte yapılması gerekip de yapılmayanları ve yapılmaması gerektiği halde yapılan yanlışları katarak düzeltilmesi gerekenleri tasarlamak ve geleceği buna göre kısa, orta ve uzun vadede planlamayı gerekmektedir. Kongremizin bu amaca katkı sunacağı inancındayız. Bu anlamda Eğitim Araştırmaları Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarının katkılarını takdir ediyorum. Kongreler ve diğer bilimsel etkinlikler, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirmesi, bilimsel çalışmaların paylaşıldığı etkileşimli ortamlar sunması ve gelecek için yeni çalışmaların temellerinin atılmasına imkân sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Ordu Üniversitesi ailesi olarak bilimsel etkinlikleri içtenlikle destekliyor, bu tür etkinliklerin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bu vesileyle kongrenin üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmesinde gerekli performansı sergileyen; Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yunus Eryaman’a, kongre düzenleme eş başkanları Prof. Dr. Kenan Demirel’e, Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu’na ve Yrd. Doç. Dr. Martina Riedler’e, kongre düzenleme kurulu üyelerinin yanı sıra EAB konsey başkanlarına, çalışma gruplarına ve üyelerine, katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyor; kongrenin planlandığı amaçlara ulaşması ve ilgili alanlarda bilimsel çalışmalara ivme kazandırmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “ Böyle önemli ve kıymetli bir etkinliğin ilimizde yapılıyor olması bizleri son derece mutlu etti. Üniversitelerin temel fonksiyonu sadece öğrenciler yetiştirmek, onlara diploma vermek, onları meslek ve sanat sahibi yapmak değil aynı zamanda bulundukları şehre, ülkeye katkılarda bulunmak ve bilimsel teoriler geliştirmektir. Sosyal bilimler içerisinde en önemlisi de ülkelerin yönetim ve denetiminde söz sahibi olacak insanların demokrasi bilincine ulaşması ve ona ulaştıran bilim dallarıdır. Okuduğum bir makalede ‘Az gelişmiş ülkeler kendi silahlı kuvvetlerinin işgali altındadır” yazıyordu. Maalesef gelir düzeyi düşük olan ülkelerde halkın genelde demokrasi talebi olmuyor. Türkiye geliştikçe ve insanların gelir düzeyi arttıkça demokrasi ve insan hakları talepleri de paralel olarak artıyor. 15 Temmuz olayı ile birlikte askeri darbeler Türkiye’de sona erdi denilebilir. Tabi milletimizin yine uyanık olması lazım bundan sonra hiç kimsenin meşru hükümeti devirmeye cesaret edeceğini zannetmiyorum çünkü millet artık bilinçlendi, insanlar hayatlarını ortaya koydu, kimisi de demokrasi için şehit oldu. Halka rağmen bir şey yapılması artık mümkün değil, darbeye teşebbüs edenler, içinde darbe hevesi olanlar da bunu gördü. Halkımızdaki bu bilinç devam ettiği sürece demokrasisine, oyuna ve seçtiği insana sahip çıktığı sürece demokrasimizi yaşayacaktır. Üniversitelerin de bilinçli gençlik, bilinçli halk oluşturması için bu tür sempozyumlar aracılığıyla ve halkla iletişimleri sayesinde insanlara milli iradeye sahip çıkma bilincini aşılamaları gerekiyor. Bu uluslararası sempozyumun burada düzenlenmesine vesile olan değerli Rektörümüz Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve heyetine, düzenleme kuruluna, bildiri sunan yerli ve yabancı öğretim üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının devamında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin çok sesli koro konseri gerçekleştirildi. Katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından yerli ve yabancı akademisyenler tarafından hazırlanan bildiri sunumlarına geçildi. Dört gün sürecek olan “IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi” 14 Mayıs’ta sona erecek.

                

ODÜ Basın 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı