E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın Başkanlığında 27 Üniversite Rektörü ODÜ’de toplanıyor.

03.08.2015

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilki Bingöl’de gerçekleştirilen “Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü” toplantısının ikincisi Ordu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın başkanlığında yapılacak olan toplantıda, ülkelerin gelişme ve kalkınma odaklı stratejileri için hazırlanan “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” kapsamında “Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sağlayacakları Katkının” önemi üzerinde durulacaktır.

Bölgesel gelişmenin en önemli gündem maddesi olacağı toplantıya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın yanı sıra, Yükseköğretim Kurul Üyeleri, Adana, Ahi Evran, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bilecik, Bozok, Bursa Teknik, Çankırı Karatekin, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hitit, Karabük, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kastamonu, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Ordu, Osmaniye Korkut Ata, Recep Tayyip Erdoğan, Sinop, Uşak ve Yalova Üniversitelerinin Rektörleri katılacak.

Üniversitelerin bölgesel gelişmeye katkısı odaklı 5 başlık altında değerlendirmenin yapılacağı toplantı hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, toplantının Ordu ili ve Üniversitemiz için önemine değindi:

"Üniversiteler, bulundukları kentlerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Bilim, sağlık, teknoloji, sanayi, etkileşim ve küreselleşmenin etkisiyle eğitim odaklı yapısının yanı sıra parçası olduğu toplumu geliştirme enerjisine sahip olan ve günümüzde çok boyutlu bir yapıya bürünen Yükseköğretim Kurumları, diğer kurumlarla işbirliği içerisinde toplumu kalkındırmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak Üçüncü Nesil Üniversiteler arasındaki yerini almaktadır.

Çağın ihtiyaçlarına göre değişim gösteren ve 'Yaşayan' bir kurum olan Üniversitelerimiz, kendi yapısını değiştirdiği gibi bulunduğu ile ve bölgesine değer katan bir fayda merkezi olmaktadır. Böylece hem çehresini hem de çevresini geliştirmekte ve buna uygun yol haritaları oluşturmaktadır.

Bu anlamda Üniversitelerin şehir ve bölge ile bütünleşmesine katkı sağlayacak ‘Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü’ toplantısının, Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.

Bilindiği üzere bölgelerin rekabet gücünün artırılmasında Üniversiteler önemli rol oynayacaktır. Özellikle sanayileşememiş ve ekonomisi tarıma dayalı bölgelerde yükseköğretim kurumları ayrı bir öneme sahiptir. Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olmasının önemli bir dinamiği olan ve bunu sosyo-kültürel ve entelektüel birikimle destekleyen üniversitelerin katkıları, üstlenmiş oldukları fonksiyon dolayısıyla kente, bölgeye ve ülke geneline yayılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda 6 Ağustos Perşembe Günü YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ ve 27 Üniversite Rektörünün katılımıyla Üniversitemizde gerçekleşecek olan toplantının yükseköğretimde yapısal değişim süreceğini başlatacağı ve Üniversite-şehir bütünleşmesini artırarak güçlü yönlerimizi ön plana çıkartacağı inancındayım."

ODÜ BASIN

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı