E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemizde Verilen Seminerde Geleneksel- Modern Sanat Algılamaları İrdelendi.

02.04.2015

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı El Sanatları Kulübü’nün düzenlediği “Çağdaş Sanat Sürecinde Yaratım Unsuru Olarak Geleneksel Sanatlar” adlı seminerde geçmişten günümüze geleneksel sanatın modern çağdaş sanat içerisindeki algılamaları incelendi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Çok Amaçlı Salon’da Öğretim Görevlisi Nesrin Gürses’in organizasyonu ile gerçekleştirilen ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan İlden’in konuşmacı olarak katıldığı seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saim Zeki Bostan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sanatın evrensel dünyada kişinin kendini ifade etme biçimi olarak tanımlandığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Doç. Dr. Serkan İlden, seminerde dünyaca ünlü sanatçıların resimlerini yorumlayarak geleneksel sanat ile modern çağdaş sanatın tarihsel gelişim süreci içerisinde geçirdiği evreleri ve bu süreç içerisinde modern ve geleneksel algılamaların topluma olan yansımaları üzerinde durdu.

“Çağdaşlaşma aynı zamanda kendimize ait olanı fark edebilmeyi ve onu algı dünyamızda ait olduğu yere oturtmayı da gerektirir.” diyen Doç. Dr. İlden, modern sanatın çağdaşlık yolculuğunda geleneksel sanatın demode, modası geçmiş ve hatta gereksiz olarak yanlış bir algılama süreci içerisinde ötekileştirildiğine dikkat çekti. Doç. Dr. İlden, Türk Sanat tarihine bakıldığında gelenek ve modern ilişkisini belirleyen ana kavramın Doğu-Batı gerilimi olduğunu, algı dünyamızda modern olarak kabul edilenin daima Batı'yı temsil ettiğini, geleneksel olanın ise Doğu'yla ilişkilendirildiğini ifade ederek sanatı geleneksel-modern diye ayrıştırmanın yanlış olduğunu vurguladı.

“Geleneksel unsurların çağdaş anlayışla yorumlanması diye isimlendirilen ama aslında geleneksel olana büyük bir hakaret içeren söylemler geleneksel mirasımızı ötekileştirmektedir. Zira her şeyden önce unutmamamız gereken şey ‘geleneği olmayan bir sanat var mıdır?’ sorusudur. Yani geleneksel kaynaklardan, malzemelerden veya düşünsellikten faydalanılmadan ortaya konulabilecek bir sanat var mıdır ki bizler sanatı geleneksel-modern diye adlandırmaktayız.”

Doç. Dr. Serkan İlden, seminerin sonunda geçmişten günümüze miras olarak kalan geleneksel sanatın gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli görev ve sorumluluklarımız var diyerek modern ve geleneksel sanatların doğru bir bakış açısıyla yorumlanmasının önemine dikkat çekti.

“Sonuç olarak her şeyden önce geleneksel ve modern sanatların var olma meselesinden başlanarak sanat algısı ve eğitiminin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Böylelikle hem ne oldukları hem de neden ve nasıl yapıldıkları konusu açıklığa kavuşturularak Türk Sanatlarının tanınması ve bilinirliğinin arttırılması sağlanmış olunacaktır. Çünkü bu bakış açısı oluşturulmaz ise sanat dalları üzerine eğitim alan lisans ve ön lisans öğrencilerinin geleneksel sanat dallarını tam anlamıyla kavrayamaması, sadece diploma sahibi olan fakat geleneksel mirasını bilmeyen yeni bir nesil ortaya çıkmasına neden olacaktır.”

Katılımcıların ilgi ile dinlediği seminer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saim Zeki Bostan’ın Doç. Dr. Serkan İlden’e teşekkür plaketi vermesi ile son buldu.

ODÜ BASIN

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı