E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemize Diploma Eki (Diploma Supplement-DS) Etiketinin Ödülü Verildi.

19.12.2014

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, 2013 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Üniversitemize verilen Diploma Eki (Diploma Supplement-DS) Etiketi Belgesinin ödülünü aldı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Ankara'da düzenlenen "Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (AKTS), Diploma Eki Etiketi (DE) ve Erasmus Kalite Etiketi Ödül Töreni"ne, Üniversitemizi temsilen Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, Erasmus Programı Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Faruk AKYAZI, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet KUYUMCUOĞLU katıldı.  

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ'ın açılış konuşmasını yaptığı ödül törenine  AB Delegasyonu 1. Müsteşarı François BEGEOT, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut KAMİLOĞLU, 2013'te AKTS Etiketi Alan 16 Üniversiteden ve 2013'te Diploma Etiketi Alan 36 Üniversiteden Rektör, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve idari personeller katıldı.

 

"Avrupa Yükseköğretim Alanı" oluşturmak üzere 1999 yılında başlatılan Bologna Süreci'ne, ülkemizin 2001 yılında Prag'da yapılan Bakanlar Konferansı ile üye olduğunu ve 2014'e kadar yükseköğretimde birçok alanda gelişme yaşandığını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. SARAÇ, "Yeterlilikler çalışmalarının sürdürülmesi, diploma ve derecelerin tanınması için geliştirilen Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uygulamaları, öğrencilerin hareketliliğinin artması, yükseköğretime erişimin artırılması, yükseköğretime devamdaki engellerin tespit edilmesi ve kaldırılması, yükseköğretimin her aşamasında öğrenci katılımının sağlanması, kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması gibi çok sayıda değişim yaşadık ve yaşamaktayız. Bu sürecin en görünen sonucu ise yükseköğretim kurumlarımızın uluslararasılaşmasının artması, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla yapılan işbirliklerinin, hareketliliğin artması olmuştur." dedi.

YÖK olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda yapılacak ve yapılmakta olan bütün çalışmaların aktif bir şekilde içinde yer aldıklarını, yapılan çalışmaları, düzenlemeleri ve uygulamaları da bu doğrultuda sürdürdüklerini belirten YÖK Başkanı SARAÇ, Bologna Süreci'nin yükseköğretimimizin uluslararasılaşması, kalite ve rekabet gücünün artması için etkin mekanizmalar sunduğunu, küresel rekabet ortamında yükseköğretim sistemimizin tanınırlığı, rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği açılarından Bologna Sürecini ve Uygulama Araçlarını bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı’nın düzenlediği ödül töreninde Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, Diploma Etiketi belgesinin ödülünü Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut KAMİLOĞLU'ndan aldı.

Küreselleşen dünyada her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliklerinin ve uluslararası örgütlenmelerin öneminin her geçen gün arttığını belirten Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, uluslararası niteliklere sahip donanımlı ve zengin bir birikime sahip bireyler olarak yetişmelerini istediğimiz öğrencilerimizin, mezun olduktan sonra yurtdışında iş bulma olanaklarını artırmak; kurumlar tarafından adil, güvenilir ve doğru değerlendirilmesini sağlamak ve eşit imkanlarla geleceklerini çizebilmelerine fırsat oluşturmak ayrıca bazı avantajlar elde etmesine de ortam hazırlamak adına başvurduğumuz ve geçen sene içerisinde aldığımız Diploma Eki Etiketinin alınmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek kalite arayışlarımızın her geçen gün devam ettiğini vurguladı.

Diploma Etiketi Belgesi Nedir?

Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenen Diploma eki (DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, Yükseköğretim kurumlarınca verilen Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen öğrencilerin, başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilen ve aynı zamanda Uluslararası camiada, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere düzenlenerek Yüksek Öğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir.

ODÜ BASIN

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı