E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemizde "Erasmus Plus ve Avrupa Birliği Hibe Fonları" Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi.

12.12.2014

Üniversitemizde AB Bakanlık İşleri Uzmanı Mehmet ÖMÜRBEK’in katılımı ve Ordu Valiliği işbirliği ile AB Mali Yardımları ve Hibe Programları kapsamında AB Mali Yardımlarında Yeni Dönem Başlıklı "Erasmus Plus ve Avrupa Birliği Hibe Fonları" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gösterilen toplantıya Ordu Valisi İrfan BALKANLIOĞLU, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri YILMAZ, Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN, Erasmus Program Koordinatörleri, Enstitü Müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

AB Bakanlık İşleri Uzmanı Mehmet ÖMÜRBEK, AB'ye giriş sürecinde aday ülkelerin üye olma yolundaki ihtiyaç önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesini öngören mali yardım programları kapsamında yapılan hibe programlarının nasıl gerçekleştirildiği, hangi projeleri kapsadığı ve Erasmus Plus kapsamında kimlerin ve hangi kurumların yararlanabileceği yönünde oldukça geniş çaplı faydalı bilgiler sundu. Mehmet ÖMÜRBEK, AB tarafından ülkemize sağlanan mali yardımların, katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) adı verilen bir program aracılığı ile kullanılmakta olduğunu belirterek bu yardımların 2007-2013 arası IPA-I program başlığı altında düzenlendiğini, 2014-2020 yılları arası ise IPA-II adı altında yeni bir mali yardım programı oluşturulduğunu belirtti.

 

Hibe Programı'nı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş makro projelere sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemi olduğunu vurgulayan ÖMÜRBEK, AB tarafından ülkemize sağlanan mali yardım programı çerçevesinde yapılan hibelerin kullanım oranlarında son yıllarda ciddi artışların olduğunu, buna paralel olarak da ortaya konulan projelerin niceliksel genişlemesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Yerel düzeydeki projelerin hibe programları aracılığı ile desteklendiğinin altını çizen ÖMÜRBEK, 2002-2014 döneminde uygulanan 71 farklı hibe programı kapsamında 3548 projeye yaklaşık 461.7 milyon avro destek sağlandığını söyledi. Dernekler, vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar, iş destek örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar, işveren örgütleri ve üniversitelerin hibe programının hedef kitlesindeki kuruluşlar olarak bu programlardan yararlanabileceklerinin altını çizen ÖMÜRBEK, bunun için Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yapılabileceğini, başvuru aşamalarından hibe programlarına kadar tüm detaylı bilgilere ise http://www.abgs.gov.tr/ web adresinden ulaşılabileceğini ifade etti.

Toplantının son kısmında ise Erasmus Plus Programı'nın detaylarına değinen ÖMÜRBEK, Erasmus Plus Programı kapsamında desteklenen faaliyetleri temel olarak "Bireylerin Öğrenme Hareketliliği", "Yenilik ve İyi Uygulamalarının Değişimi", "Politika Reformlarına Destek" olarak 3 ana eylem ile "Spor Destekleri" ve "Jean Monnet Program Destekleri" olarak 2 özel eylem altında toplandığını ifade ederek Erasmus Plus Programı'ndan faydalanacak kurumları 5 ana başlık altında şu şekilde sıraladı: "Yüksek Öğretim Alanında üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları; Mesleki Eğitim Alanında meslek okulu öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar; Okul Eğitimi Alanında ilk ve orta öğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları; Yetişkin Eğitim Alanında öğrenciler, eğitimciler, yetişkin eğitim veren kurumların üyeleri ve çalışanları; Gençlik Alanında 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları."

Katılımcıların ilgiyle izlediği ve AB Hibe Programları hakkında slayt sunumlarıyla desteklenen bilgilendirme toplantısı, Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ'ın AB Bakanlık İşleri Uzmanı Mehmet ÖMÜRBEK'e teşekkürlerini sunup plaket takdim etmesiyle sona erdi.

ODÜ BASINT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı