E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Ordu Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle (UZEM) Öğrenci Yelpazesini Genişletiyor

08.09.2014

Ordu Üniversitesi, bilgi ve iletişim teknolojisine dayalı uzaktan eğitim programlarını önlisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim olmak üzere yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Ordu Üniversitesi, uzaktan eğitimle ilgili ulusal ve uluslararası başarılı örnekleri titizlikle inceleyip, modern altyapı çalışmalarını hızla tamamlamış; 2014-2015 akademik yılında öğrenci kabulüne başlamak için gerekli görüşmeleri yapıp yasal prosedürü tamamlayarak 4 Haziran'da Uzaktan Eğitime ilişkin yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlamıştır.

Teknolojinin imkanlarından yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin sanal dershane ortamında karşı karşıya getirildikleri planlı bir öğretim şekli olan Uzaktan Eğitim, farklı coğrafik konumlardan daha fazla öğrenciye eğitim verilmesinin yanı sıra öğrenim masraflarında önemli ölçüde azalmaya yol açarak avantaj sağlamakta, böylelikle eğitime ulaşmanın önündeki bütün engelleri kaldırmaktadır.

Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (UZEM), senkron eğitimlerin verilmesi amacıyla hazır donanımlı 5 adet sanal sınıfın yanı sıra İçerik Geliştirme Birimi, Sistem Yönetim Birimi, Ölçme ve Değerlendirme birimleri olmak üzere 3 adet birim oluşturuldu. İlk olarak 2014-2015 Eğitim yılı Güz Yarıyılı itibariyle Üniversite bünyesindeki ortak dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) senkron ve asenkron olmak üzere UZEM üzerinden devam ettirilecek olup ilerleyen süreçte Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu talepleri doğrultusunda Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans, Uzaktan Eğitim Lisans, Uzaktan Eğitim Önlisans programlarının eğitimleri de UZEM birimi tarafından yürütülecektir. Yine Ordu Üniversitesi üzerinden verilen sertifika programları ve kurslar da UZEM üzerinden senkron ve asenkron olarak verilebilecektir.

Ordu Üniversitesi akademisyenlerinin sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini, isteyen herkese uzaktan öğretim teknolojileri ile ulaştırmayı, uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmayı hedefleyen UZEM; öğrencilerine ve dünyaya uzaktan eğitim yoluyla sunulabilecek tüm çalışmalar için gerekli teknik standartları belirlemek, ilgili donanım, yazılım ve personel altyapısını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, Ordu Üniversitesinde yürütülen ve yürütülecek olan uzaktan eğitimin öğrenci ve eğitici açısından eşzamanlı olarak sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, öğrenci ve öğretim elemanlarının talepleri halinde gerekli seminer, eğitim ve programları düzenlemek, öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmak esasına göre oluşturulmuştur. 

Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, Uzaktan Eğitimle ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları belirtti:

"Uzaktan eğitimin bir özelliği üniversite-teknoloji işbirliğini maksimum seviyeye getirerek, onu etkin bir şekilde kullanmak ve böylece öğrenci - eğitim yelpazesini genişletmektir. Teknoloji, veri paylaşımının en aktif şekilde kullanıldığı ve durağan olmayan bir platformdur. Dolayısıyla bunu en etkin kullanan kurumlardan biri olarak teknolojiyi eğitim ağımıza da uygulamak, güvenli ve hızlı bir iletişim sayesinde eğitime olan faydasını artırmak istedik.

Bu amaçla bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelik sağlayacak olan Uzaktan eğitimi (E-öğrenme), ODÜ UZEM vasıtasıyla yaygınlaştırmak ve yüksek öğrenimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamaktayız. Çok kısa sürede altyapı ile ilgili bütün problemleri çözerek Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (UZEM), yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştiren UZEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN başta olmak üzere tüm emeği geçen akademisyen ve idari personelimize teşekkür ediyorum."

ODÜ BASINT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı