E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

13/09/2017 Tarihli Araştırma Görevlisi İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik hükümlerine http://www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

Enstitü kadrolarına atanacak araştırma görevlileri 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca, Fakültelere atanacaklar ise anılan kanunun 33. maddesi uyarınca istihdam edileceklerdir.                   

İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (tıklayınız)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi

-Öğrenim belgeleri (onaylı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (onaylı)

-Nüfus cüzdanı sureti

-Askerlik belgesi

-İki adet vesikalık fotoğraf

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin belge

NOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Öğrenim belgelerinin ve Lisans Mezuniyet Transkriptinin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.

 

MÜRACAAT YERİ:      Tüm adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden       

                                           kurumumuz sorumlu değildir.)

 

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı

Unvan

Adet

K/D

Özel Şartlar

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Bahçe Bitkileri

Arş. Gör.

1

6

Fakültelerin Bahçe Bitkileri bölümü mezunu olmak. Bahçe Bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapmış ve bu alanda doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.)

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Arş. Gör.

1

7

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İslam Mezhepleri Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Arş. Gör.

1

7

Spor Yöneticiliği bölümü lisans mezunu olmak. Spor Yöneticiliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.  


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ

13/09/2017

SON BAŞVURU TARİHİ

27/09/2017

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

03/10/2017

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

06/10/2017

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

11/10/2017

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı