E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

16/06/2017 tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Birimi: Fen Bilimler Enstitüsü Unvanı: Araştırma Görevlisi
İlan No: 1017356
Adı Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES
Puanı
ALES'in
%30'u
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının
 'u
Mezuniyet Notu Mez.Notunun %30'u  Giriş Sınavı Notu Giriş Sınav Notunun %30'u Toplam Asıl / Yedek
Özlem ETE     75,004 22,501 58,750 5,875 86,700 26,010 82,000 24,600 78,986 ASIL
Mehmet ONAT     76,434 22,930 76,250 7,625 63,830 19,149 35,000 10,500 60,204 BAŞARISIZ
                         
Birimi: Fen Bilimler Enstitüsü Unvanı: Araştırma Görevlisi
İlan No: 1017357
Adı Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES
Puanı
ALES'in
%30'u
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının
 'u
Mezuniyet Notu Mez.Notunun %30'u  Giriş Sınavı Notu Giriş Sınav Notunun %30'u Toplam Asıl / Yedek
Yekbun ALP     72,310 21,693 88,750 8,875 71,060 21,318 40,000 12,000 63,886 BAŞARISIZ
Onur TEKİN     70,450 21,135 66,250 6,625 82,030 24,609 36,000 10,800 63,169 BAŞARISIZ
Şebnem KÖKLÜ     70,510 21,153 63,750 6,375 71,060 21,318 SINAVA GİRMEDİ
                         
Kazanan asıl adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
 
1.      Atama Başvuru Formu
2.      Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü heyet raporu)
3.      Diplomanın veya çıkış belgesinin noter tasdikli suretleri
4.      Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı sureti
5.      12 adet fotoğraf  
6.      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha) 
NOT: Yukarıda istenen belgelerden herhangi biri başvuru sırasında ilgili birimlere teslim edilmişse tekrar hazırlanıp gönderilmesine gerek yoktur.
           Eksik olan belgelerin hazırlanıp ilgili birimlere teslimi yeterlidir.
                         


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı