E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

31/12/2016 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                        Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

                        Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (Form İçin Tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

                       

                        Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (Form İçin Tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (Form İçin Tıklayınız), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

                        Genel Şartlar;

                        *Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        * Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                        *Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 17 gün,  diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 17 gündür.

 

İLAN TARİHİ :

RESMİ GAZETE  : 31 ARALIK 2016   

HABERTÜRK GAZETESİ  : 31 ARALIK 2016                  

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Ziraat Fakültesi

Zootekni / Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

Hayvan Yetiştirme ve Islahı alanında Doçentliğini almış olmak.

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yrd. Doçent

1

5

Gıda Kimyası alanında doktora yapmış olmak. Fitokimyasallarla ilgili fizyolojik çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi / Türk İslam Sanatı

Yrd. Doçent

1

3

Ortaçağ Dönemi Kafkas Hıristiyan Mimarisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

İşletme / Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

2

Yönetim ve Strateji alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

İktisat / İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Mikro İktisat alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

Sosyal Politika alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Halk Sağlığı uzmanı olmak. Sağlık Bilgi Sistemleri Temel sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak. Western blotting alanında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Radyoloji

Yrd. Doçent

1

1

MR enterografi tekniğinin demir eksikliği anemisinde kullanılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp

Yrd. Doçent

1

2

Toksikoloji alanında klinik çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Yrd. Doçent

1

1

Takotsubo kardiyomiyopati ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doçent

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Periodontoloji

Profesör

1

1

Periodontoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi

Doçent

1

2

Matematik alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1

3

Doktorasını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. İlkokul öğrencilerinde okula uyum ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım / Grafik

Yrd. Doçent

1

1

Dijital illüstrasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim / Resim

Yrd. Doçent

1

2

Güncel sanatta imge üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik / Müzik

Yrd. Doçent

1

4

Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak. Müzik teorileri ve doğaçlama konularında çalışmalar yapmış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Tiyatro / Tiyatro

Yrd. Doçent

1

4

Doktorasını Sahne Sanatları alanında yapmış olmak. Türk Tiyatrosu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

İnşaat / İnşaat Teknolojisi

Yrd. Doçent

1

2

Öngerilmeli beton kirişlerin optimizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı