E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

KPSS-2018/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
KPSS-2018/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS-2018/1 sonuçlarına göre Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilmeleri uygun görülen adaylar; ekteki dilekçe ile birlikte aşağıdaki istenilen belgeleri ve ekteki formları tamamlayarak başvurularını şahsen 31/07/2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesine göre; ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
4. Süresi içerisinde evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecek olup, Üniversitemizde bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.
5. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Üniversitemize göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Üniversitemize bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

 


İstenilen Belgeler:


1) Kamu Görevine İlk Defa Atanacak Personele İlişkin Atama Başvuru Formu,
2) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.(Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir.)Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.
3) KPSS-2018/1 Yerleştirme Sonuç Belgesi,
4) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atananlar için bilgisayar işletmenliği sertifikası,
5) Sağlık Kurulu Raporu ( tam teşekküllü hastaneden),
6) Mal bildirimi formu (doğru ve eksiksiz olarak arkalı önlü tek sayfa halinde el yazısıyla doldurulacaktır),
7) (4,5x6) ebadında 6 adet fotoğraf (son 6 ay içinde),
8) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
9) Ortaokul veya Lise öğrenimi normal süresinden (3 yıldan) fazla olanların Hazırlık Sınıfı okuduğuna dair onaylı öğrenim belgesi gereklidir.
10) Adli ve Arşiv Sicil Kaydı Belgesi,
11) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin).
12) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bu form bilgisayar ortamında 2 adet olarak doldurulacaktır.)


Dilekçe Örneği
Kamu Görevine İlk Defa Atanacak Personele İlişkin Atama Başvuru Formu
Mal Bildirimi Formu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması FormuT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı