E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

04/12/2017 tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Birimi: Ünye Meslek Yüksekokulu Unvanı: Öğretim Görevlisi
İlan No:1021028
Adı Soyadı Bölüm Program ALES
Puanı
ALES'in
%35'i
Mezuniyet Notu Mez.Notunun %30'u  Giriş Sınavı Notu Giriş Sınav Notunun %35'i Toplam Asıl / Yedek
Demet Azime GÜLSEREN SIRMABIYIK Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı 70,000 24,500 72,000 21,600 90,000 31,500 77,600 ASIL
Birimi: Rektörlük Unvanı: Uzman
İlan No:1019075
Adı Soyadı Bölüm Anasanat Dalı ALES
Puanı
ALES'in
%30'u
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının
 'u
Mezuniyet Notu Mez.Notunun %30'u  Giriş Sınavı Notu Giriş Sınav Notunun %30'u Toplam Asıl / Yedek
Kübra Sueda AKINCI     77,966 23,390 83,750 8,375 69,660 20,898 69,000 20,700 73,363 ASIL
Kazanan asıl adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
1.      Atama Başvuru Formu (Form İçin Tıklayınız)
2.      Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü heyet raporu)
3.      Diplomanın veya çıkış belgesinin noter tasdikli suretleri
4.      Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı sureti
5.      12 adet fotoğraf  
6.      Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha) (Form İçin Tıklayınız)
NOT: Yukarıda istenen belgelerden herhangi biri başvuru sırasında ilgili birimlere teslim edilmişse tekrar hazırlanıp gönderilmesine gerek yoktur.
           Eksik olan belgelerin hazırlanıp ilgili birimlere teslimi yeterlidir.


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı