E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

                       

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (indir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün,  diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

İLAN TARİHİ                                     :

 

RESMİ GAZETE                                   27 ARALIK 2017   

 

HÜRRİYET GAZETESİ                           27 ARALIK 2017         

 

    

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

K/D

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında Doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Dili

Yrd. Doçent

1

3

Eski Uygur Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma / Fitopatoloji

Profesör

1

1

Fitopatoloji ve Entomoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Çalışma Ekonomisi

Profesör

1

1

Sosyal Politika alanında Doçentliğini almış olmak.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İktisat / İktisat Politikası

Yrd. Doçent

1

4

İktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Enflasyon hedeflemesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent

1

1

Yeni doğan alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş, Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Protetik Diş Tedavisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Yrd. Doçent

1

5

Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yazma ve okuma eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Matematik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doçent

1

4

Toplumsal cinsiyet eğitim programı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doçent

1

4

Test eşitlemede yeni yaklaşımlar,  kayıp veri ve değişen madde fonksiyonu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam / Seramik

Doçent

1

1

Plastik Sanatlar alanında Doçentliğini almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam / Seramik

Yrd. Doçent

1

4

Kristal sırlar, geleneksel seramiklerde hammadde seçimi ve sinterleme davranışları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon / Sinema ve Televizyon

Doçent

1

1

İletişim Çalışmaları alanında Doçentliğini almış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik / Müzik

Doçent

1

1

Müzik Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik / Müzik

Yrd. Doçent

1

5

Müzik alanında sanatta yeterlik yapmış olmak. 19. yüzyıl ve sonrası flüt çalışmalarıyla ilgili icra ve akademik çalışmaları bulunmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi

Yrd. Doçent

1

3

Spor yöneticiliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Stratejik liderlik ve örgütsel bağlılık üzerine çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon / Mekatronik

Yrd. Doçent

1

3

Makine Eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon / İşletme Yönetimi

Yrd. Doçent

1

4

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı