E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

04/12/2017 Tarihli Araştırma Görevlisi İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik hükümlerine http://www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

Enstitü kadrolarına atanacak araştırma görevlileri 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca, Fakültelere atanacaklar ise anılan kanunun 33. maddesi uyarınca istihdam edileceklerdir.                   

 

İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (indir)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi

-Öğrenim belgeleri (onaylı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (onaylı)

-Nüfus cüzdanı sureti

-Askerlik belgesi

-İki adet vesikalık fotoğraf

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin belge

 

NOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Öğrenim belgelerinin ve Lisans Mezuniyet Transkriptinin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.

 

MÜRACAAT YERİ:      Tüm adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden       

                                           kurumumuz sorumlu değildir.)

 

 

 

 

 

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı

Unvan

Adet

K/D

Özel Şartlar

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Arş. Gör.

1

7

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İslam Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İslam Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ

04/12/2017

SON BAŞVURU TARİHİ

18/12/2017

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

22/12/2017

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

25/12/2017

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

28/12/2017T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı