Üniversitemizde “İnsan-Sağlık-Doğa Temelinde Hortikültürel Terapi Yaklaşımı” Etkinliği Gerçekleştirildi

Üniversitemizde, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen “İnsan-Sağlık-Doğa Temelinde Hortikültürel Terapi Yaklaşımı” konulu etkinliğin açılışı düzenlendi.

Üniversitemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlik programının açılışına Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Celal Tezcan, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Üniversitemizin diğer yöneticileri, Fakülte Dekanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Şengür, “İnsanlığın varoluşundan itibaren zamansal boyutta sosyal, psikolojik, ekonomik vb. açılardan dinamik bir şekilde devam eden doğa ve insan etkileşimi ‘İnsan-Sağlık-Doğa ilişkisi’ olarak karşımıza çıkmaktadır. ‘Doğanın bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığına olumlu etkileri üzerine yapılan araştırmalar son 30 yılda giderek artan bir gelişme göstermektedir. Hortikültürel terapi yaklaşımı da bu gelişmenin bir parçası olup doğada bulunma ve bahçecilik faaliyetleri ile bireylerin sağlığına ve sosyal refaha katkı sunmaktadır.  Hortikültürel terapi yaklaşımı multidisipliner bir konu olup gerçekleştireceğimiz bilimsel etkinlik farklı meslek disiplinlerinden konuda uzman ikisi ABD Arkansas Üniversitesi ve Ohio Central State Üniversitesinden olmak üzere 23 eğitmen hocamızın desteği ile 4 gün ders bir gün uygulama şeklinde yürütülecek olup Peyzaj Mimarlığı, Bahçe Bitkileri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi gibi pek çok alandan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 30 genç araştırmacıya bilimsel bir çerçeve çizecektir.” dedi.

Proje düzenleme kurulu üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlknur Aydın “Projemiz ildeki tüm dinamiklerin ve üniversitedeki birçok bölümün içerisinde olduğu, birçok disiplinin birlikte konuşulduğu bir proje. Özünde baktığınızda bu konu insanın yaratılışı ile de ilgili bir konu, topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Özümüzde var olan şeyleri konuşacağımız bir konu. Dolayısıyla iyilik dediğimiz şey sadece sağlıkçıların konuştuğu bir şey değil. Bu etkinlikte arkadaşlarımız şunu konuşacak: biz insanı iyi etmek istiyorsak o zaman hepimiz bu taşın altına elimizi koymak zorundayız. Emek veren tüm hocalarımıza, tüm yerel paydaşlarımıza, destelerinden dolayı saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Baş’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş gerçekleştirdiği konuşmada, “Böyle bir projenin Üniversitemiz bünyesinde gerçekleşmesinden dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğumu belirtmek isterim. İnsanoğlu sadece tedavi edici hekimlikle değil aynı zamanda koruyucu hekimlikle de yüzleşmeli. Dolayısıyla bazı noktalarda tarımla iç içe olmalı, stresimizi atmalıyız. 21. yüzyıl süreci ve sanayileşme süreciyle birlikte kapalı alanlara geçme ve doğadan uzaklaşma, bazı sorunları da beraberinde getirdi. Bunun en iyi çözüm yolu tekrar doğaya, tabiata dönmektir. Bunun için İnsan-Sağlık-Doğa Temelinde Hortikültürel Terapi Yaklaşımı bizler için son derece önemli. Kendimizi rahatlatma adına doğaya çıktığımızda bir bitkiyle ilgilendiğimiz zaman bu durumun bizi rehabilite ettiğini görmekteyiz. Kısa zaman önce yaşadığımız COVİD-19 pandemisinde en büyük terapi yöntemlerimizden birisi bizim bahçelere yönelmemiz oldu. Bundan dolayıdır ki süreç içerisinde tarımla ya da toprakla ilgilendiğimizde biraz daha kendimizi rehabilite edeceğiz. Bu düşüncelerle proje ekibimizi tebrik ediyor, Ordu Üniversitesi olarak nice güzel ve başarılı TÜBİTAK, AB projeleri gerçekleştirmeyi temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen “İnsan-Sağlık-Doğa Temelinde Hortikültürel Terapi Yaklaşımı” konulu etkinlik 5-9 şubat tarihleri arasında Üniversitemizde gerçekleştirilecek.

ODÜ Basın

Tarihi : 05-02-2024 18:02:52