Üniversitemiz Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Arasında İlk Sıraya Yerleşti

Lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve uzaktan eğitim sürecinin de temel alındığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 Raporu sonuçlarına göre Üniversitemiz, 125 devlet üniversitesi arasında 42’nci sırada yer alırken Karadeniz bölgesinde bulunan üniversiteler arasında 1’inci sıraya yerleşti.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplamda 198 üniversite dahil edildi. Üniversitemiz, lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve 42 bin 353 öğrencinin yer aldığı araştırmanın genel memnuniyet sıralamasına göre 71’inci, devlet üniversiteleri arasında ise 42’nci sırada yer aldı.

Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, uzaktan eğitim alt yapısı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişi, öğrenme imkanı ve kaynaklarının zenginlik düzeyi ile kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında öğrencilerin memnuniyetlerini araştırıldığı TÜMA 2021 Raporu’nun sonuçlarına Üniversitemiz, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 21 üniversite içerisinde ilk sıraya yerleşti. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre Üniversitemiz;

Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı sıralamasında 54’üncü, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci;

Uzaktan Eğitim Alt Yapısı sıralamasında 71’inci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 2’nci;

Akademik Destek ve İlgi sıralamasında 98’inci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 6’ncı;

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet sıralamasında 36’ncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 2’nci;

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği sıralamasında 87’nci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 3’üncü;

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği sıralamasında 94’üncü, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer aldı.

ODÜ Basın

Tarihi : 27-07-2021 15:13:37