Hızlı Erişim

Üniversitemizde ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi’nin İlk Akreditasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

31.12.2018

Üniversitelerin sanat ve tasarım alanlarında gerçekleştirilen eğitim yöntemlerini incelemek, sanat ve tasarım çalışmalarını değerlendirmek işleviyle yola çıkan Üniversitelerarası Sanat Dalları Eğitim Konseyi Akreditasyon Komisyonu Ordu Üniversitesinde bir araya geldi.

Toplantı öncesi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ı ziyaret eden Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Konseyi (SEDEK) Üyeleri toplantıya katkıları ve 9. Derece Mezunları Sergisi’ne ev sahipliğinden dolayı Rektör Yarılgaç’a teşekkür ederek konsey başkanı adına plaket takdim etti.

Ordu Üniversitesi senato toplantı odasında gerçekleştirilen toplantıya Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nihal Kafalı,  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Göklüberk Özlü, Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri Salman, Mersin Üniv. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız,  Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özcan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünden San. Öğr. Gör. Mustafa Suyolcu’nun katıldığı komisyon toplantısında sanat ve tasarım konularında bölgesel ve ulusal meseleler tartışıldı.

Sanat Alanları ile İlgili Akreditasyon Derneğinin Kurulmasına Karar Verildi

Toplantıda Üniversitelerin sanat ve tasarım alanlarının tercihlerinde yaşanan düşüşlerin önüne geçmek amacıyla sanat alanları ile ilgili Akreditasyon Derneğinin (SANTAK) kurulmasına karar verildi.  SANTAK’ın, sanat çalışmalarının yaygınlaştırılması ve sanat ve tasarım alanlarında eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren fakültelerin nitelik ve nicelik konusunda izleyeceği yol haritasına karar verilmesi noktalarında önemli bir işlev üstleneceğine dikkat çekilen toplantıda, Derneğin izleyeceği yol konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Rektör Yarılgaç: “Sanat, toplumsal hafızanın biçimlenmesinde ve gelecek nesillerle buluşturulmasında son derece önemli bir misyona sahiptir. “

Türkiye’nin güzide sanat, tasarım ve konservatuvar birimlerinin sorumlu akademisyenlerini Üniversitemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Sanat, toplumsal hafızanın biçimlenmesinde ve gelecek nesillerle buluşturulmasında son derece önemli bir misyona sahiptir. Tarihe iz bırakmak ve medeniyet yarışında ipi önde göğüslemek amacıyla sanata önem vererek yeni neslin sanatla iç içe olacağı, bilimle sanatın iki farklı nehir olarak aynı yatakta akacağı ortamlar yaratmak ve bu şiara katkı sunmak önem arz etmektedir.  Bu amacın güçlenmesi için Ordu Üniversitesinde bir araya gelen Üniversitelerarası Sanat Dalları Eğitim Konseyi Akreditasyon Komisyonu, SANTAK ile sanatın nicelik ve niteliğinin gelişmesine zemin hazırlayarak hem Ulusal hem de Uluslararası alanda sanat ve tasarım çerçevesinde önemli bir işlev üstlenecektir. Bu vesileyle Üniversitemize gelen tüm komisyon üyelerine şükranlarımı sunar;  komisyonun gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.

ODÜ Basın

Tarihi : 31-12-2018 12:53:43 / Düzeleme Tarihi :03-01-2019 11:46:55