Hızlı Erişim

Üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Süreci Sona Erdi

29.11.2018

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Ordu Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme süreci gerçekleştirilen görüşmeler ve incelemelerin ardından sonra erdi.

Daha önce Üniversitemize yapılan ön ziyaret programının ardından Prof. Dr. Erdal Emel’in takım başkanlığında Prof. Dr. Emrah Akyar, Prof. Dr. Adnan Çalık, Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, Prof. Dr. Öznur Yımaz, Mehmet Nazif Elkatmış ve Diren Şahin’den oluşan YÖK Kalite Kurulu Takım Üyeleri saha ziyareti programı çerçevesinde Üniversitemizin çeşitli birimlerini ziyaret ederek iç ve dış paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

25-27 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin son gününde Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, Üniversitemiz Kalite Komisyon ve Senato Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Takım Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel tarafından çıkış bildirimi sözlü olarak sunuldu.

Takım Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurulmasının ardından üniversitelerden her yıl hazırlanması istenen Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının hazırlandığını ve üniversitelerin her 5 yılda bir Kurumsal Dış Değerlendirmeden geçirileceğini ifade ederek değerlendirme sürecinin uluslararası kabul edilmiş bir sistem olduğunu ve üniversitelere nitel özellikler kazandıracağını belirtti. Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi alt başlıklarında güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile önerilerin açıklandığı çıkış bildirim raporunun sunulmasının ardından takım başkanı ve takım üyeleri Üniversitemizde dış değerlendirme sürecinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Ordu Üniversitesinin kurumsal kültürünü oluştururken kalite odaklı bir yönetim anlayışını sahiplenerek hedeflerini de bu sınırlar içerisinde belirlediğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) değerlendirme sürecini yaşayan yeni nesil bir üniversite olarak Ordu Üniversitesinin kurumsal alt yapısını oluşturduğunu, öğretim elemanları, idari personeli ve öğrencileriyle pozitif bir yolculuk gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Ayrıca yeni ve genç üniversiteler arasında bilimsel gelişim, araştırma faaliyetleri ve fiziki ilerleme potansiyeliyle Üniversitemizin öncü bir misyon üstlendiğini görmekteyiz. Ordu Üniversitesinin gelişme ve ilerleme serüveninde attığımız her adımı bilimsel zeminden ayrılmadan sorumlu bir anlayışla akılcı bir biçimde tasarımlayarak çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Kalite Kurulunun inceleme ve raporlama çalışmaları detaylı bir biçimde sunulduğunda Ordu Üniversitesi olarak bu zeminden ayrılmadan çağdaş, ilerlemeci ve dinamik bir üniversite olarak kurumsal gelişim sürecimizi planlı ve programlı bir biçimde devam ettireceğiz. Kalite Kurulu üyelerimize gerçekleştirdikleri yoğun inceleme çalışmaları ve Üniversitemize bir projeksiyon tuttukları için teşekkür ederim. Bu yoğun süreçte Ordu Üniversitesinin kurumsal kimliğinin gelişiminde emekleri yadsınamaz tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize de şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

ODÜ Basın

Tarihi : 29-11-2018 16:22:33 / Düzeleme Tarihi :24-12-2018 08:48:59