Hızlı Erişim

Atamaya Esas Sürekli İşçi Alım Sonuçları ve Göreve Başlamaya İlişkin Duyuru

Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımı ile ilgili olarak, 23-24.07.2020 tarihlerinde Üniversitemiz sınav komisyonunca yapılan sözlü sınavda başarılı adayların açık iş sayısından fazla olması nedeniyle, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 17’inci maddesinin 3’üncü bendine dayanılarak 06.07.2020 tarihli ilanımızda belirtildiği gibi 27.07.2020 tarihinde saat 14:00’da Rektörlük binası 4. kat toplantı salonunda noter tarafından açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayı belirlemek için kura çekim işlemi yapılmıştır.

 

Yapılan sözlü sınav ve noter kurası sonucunda asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait liste ve kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiş olup, asıl olarak kazanan adayların 12.08.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar evraklarını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

 

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

 

Duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

 

Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

1-      Başvuru formu (erişmek için TIKLAYINIZ)

2-      (4,5x6) ebadında 6 adet fotoğraf

3-      Nüfus kayıt örneği (e-devletten alınabilir)

4-      Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığına ve herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmadığına dair belge

5-      Görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belirten resmi sağlık kuruluşundan alınmış olan sağlık kurulu raporu

6-      Mal bildirim beyannamesi ( Ön Yüz İçin Tıklayınız - Arka Yüz İçin Tıklayınız )

7-      Üniversite insan gücü bilgi giriş formu (erişmek için TIKLAYINIZ)

8-      Bilgi formu (erişmek için TIKLAYINIZ)

9-      Aile durum bildirim formu (erişmek için TIKLAYINIZ)

 

Temizlik Görevlisi Nihai Liste

Çekiliş Sıra No

Liste Sıra No

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Asıl/Yedek

1

2

58*******76

HASAN KESTANE

Asıl

2

58

11*******82

MURAT BAYAR

Asıl

3

43

23*******98

AYŞENUR HAKVERİR

Asıl

4

4

21*******12

TARIK SOĞUKSU

Asıl

5

56

30*******88

İBRAHİM SARIKOCA

Asıl

6

6

43*******94

EREN AKYÜREK

Asıl

7

1

10*******66

MERT ALİ ŞEKERCİ

Asıl

8

51

26*******76

ÖMER FARUK YÜCEL

Asıl

9

31

12*******86

MURAT ŞİRİN

Asıl

10

3

57*******72

EYÜP PİNAL

Asıl

11

18

29*******96

YUNUS EMRE DEMİR

Asıl

12

25

37*******44

BERNA KURUCU

Asıl

13

32

59*******88

YELİZ DÜNDAR

Asıl

14

34

59*******38

MUSTAFA SALTI

Asıl

15

13

15*******78

SUZAN GENÇOĞLU BAŞ

Asıl

1

23

31*******76

EBRU KULAÇ

Yedek

2

15

17*******64

AHMET HÜSAMEDDİN AKDİ

Yedek

3

35

20*******64

KÜBRA GÜVEN

Yedek

4

17

22*******26

ANIL TEZCAN

Yedek

5

53

16*******30

DEMET ÖNER

Yedek

6

7

36*******82

MUHAMMET TORUN

Yedek

7

28

61*******04

SEMİH ALTUN

Yedek

8

37

19*******16

RIDVAN ÇAYKIRAN

Yedek

9

22

17*******48

ÜMİT BURKAÇ

Yedek

10

14

29*******76

MUSA UTKU OCAKDAN

Yedek

11

10

65*******86

NURAN KURUCU

Yedek

12

29

17*******94

AHMET DEMİRCİ

Yedek

13

24

23*******60

AYKUT GÜNEN

Yedek

14

16

12*******44

BURAK KAYA

Yedek

15

26

41*******66

HAKAN YETİM

Yedek

 

 

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Nihai Liste

Çekiliş Sıra No

Liste Sıra No

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Asıl/Yedek

1

6

42*******30

MERVE OĞURLU

Asıl

2

2

29*******16

MİNE AKSU

Asıl

3

9

10*******34

METİN BERBER

Asıl

4

7

19*******24

CANAN ÖZCAN

Asıl

5

17

13*******16

KÜBRA KARAŞIN

Asıl

1

16

56*******74

ONUR GÜÇÜK

Yedek

2

14

26*******44

BERNA GÖKMEN

Yedek

3

15

24*******76

MEDİNE VARLIK

Yedek

4

12

51*******98

SEMA ABAK

Yedek

5

10

66*******70

ALPER YILMAZ

Yedek

 

 

 

 

Tarihi : 28-07-2020 15:49:27 / Düzeleme Tarihi :28-07-2020 16:18:31