Hızlı Erişim

Akademik Personel Alımı İlanı (Öncelikli Alan)

 

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadroları”na Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-İlan edilen kadrolar Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi çerçevesinde kullanılacak olup “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.

 

MUAFİYET:

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (indir)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

-Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma belgesi (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti)

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Askerlik belgesi fotokopisi

-Adli sicil kaydı

-İki adet vesikalık fotoğraf

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları  geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

MÜRACAAT YERİ:Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden                                       kurumumuz sorumlu değildir.)

 

İlan No

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı

Unvan

Adet

K/D

Özel Şartlar

201927

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Arş. Gör.

1

7

Psikoloji bölümü lisans mezunu olup psikoloji alanında tezli yüksek lisans veya gelişim psikolojisi alanında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

201928

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Arş. Gör.

1

7

Psikoloji bölümü lisans mezunu olup psikoloji alanında tezli yüksek lisans veya sosyal psikoloji alanında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

201929

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Arş. Gör.

1

7

Psikoloji bölümü lisans mezunu olup psikoloji alanında tezli yüksek lisans veya uygulamalı psikoloji alanında doktora yapıyor olmak. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ

31/12/2019

SON BAŞVURU TARİHİ

14/01/2020

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

22/01/2020

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

24/01/2020

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

31/01/2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: http://www.odu.edu.tr

 

 

 

 

Tarihi : 31-12-2019 11:42:55