Hızlı Erişim

Akademik Personel Alımı İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (indir)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

-Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma belgesi (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti)

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Askerlik belgesi fotokopisi

-Adli sicil kaydı

-İki adet vesikalık fotoğraf

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları  geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

MÜRACAAT YERİ:Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden                                       kurumumuz sorumlu değildir.)

 

İlan No

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı

Unvan

Adet

K/D

Özel Şartlar

201916

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Arş. Gör.

1

6

Sanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapıyor olmak.

201917

Fen Edebiyat Fakültesi

Yabancı Diller

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör.

1

6

İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

201918

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Arş. Gör.

1

7

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Matematik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

201919

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Arş. Gör.

1

7

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Din Sosyolojisi Anabilim Dalında veya belgelendirilmesi kaydıyla Din Sosyolojisi alanında doktora yapıyor olmak.

201920

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Arş. Gör.

1

7

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Din Psikolojisi Anabilim Dalında veya belgelendirilmesi kaydıyla Din Psikolojisi alanında doktora yapıyor olmak.

201921

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Arş. Gör.

1

7

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Din Eğitimi Anabilim Dalında veya belgelendirilmesi kaydıyla Din Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

201922

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Arş. Gör.

1

6

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İslam Felsefesi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İslam Felsefesi Anabilim Dalında veya belgelendirilmesi kaydıyla İslam Felsefesi alanında doktora yapıyor olmak.

201923

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Arş. Gör.

1

6

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Tefsir Anabilim Dalında veya belgelendirilmesi kaydıyla Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

201924

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Arş. Gör.

1

5

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği veya belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalında Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ağırlıklı tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

201925

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu

Arş. Gör.

1

5

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

201926

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Arş. Gör.

1

5

Bitki Koruma Bölümü lisans mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapıyor olmak.

 

 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ

31/12/2019

SON BAŞVURU TARİHİ

14/01/2020

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

22/01/2020

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

24/01/2020

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

31/01/2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: http://www.odu.edu.tr

Tarihi : 31-12-2019 11:40:18