ODÜ Devlet Üniversiteleri Arasındaki Yerini 18’inci Sıraya Taşıdı

Lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 Raporu sonuçlarına göre Üniversitemiz, 126 devlet üniversitesi arasında 18’inci sırada yer alırken Karadeniz bölgesinde bulunan üniversiteler arasında 1’inci sıraya yerleşti.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplamda 199 üniversite dahil edildi. Üniversitemiz, lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve 47 bin 682 öğrencinin yer aldığı araştırmanın genel memnuniyet sıralamasına göre geçen yıl 71’inci sırada olan yerini 33’üncü sıraya, devlet üniversiteleri arasındaki yerini ise 42’den 18’inci sıraya taşıdı.

Karadeniz Bölgesindeki Üniversiteler Arasında 1’inci Sırada

Öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişi, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile kişisel gelişim ve kariyer desteği alanlarında öğrencilerin memnuniyetlerini araştırıldığı TÜMA 2022 Raporu sonuçlarına göre Üniversitemiz, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 21 üniversite içerisinde ilk sıraya yerleşti. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre Üniversitemiz;

Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı sıralamasında 40’ıncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci;

Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu sıralamasında 46’ncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 2’nci;

Akademik Destek ve İlgi sıralamasında 40’ıncı, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci;

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet sıralamasında 35’inci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci;

Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği sıralamasında 73’üncü, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 3’üncü;

Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği sıralamasında 47’inci, Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer aldı.

ODÜ Basın

 

 

 

 

 

Tarihi : 25-07-2022 10:12:38 / Düzeleme Tarihi :16-08-2022 16:47:37