Ordu Üniversitesi 16 Yaşında

17 Mart 2006 tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Ordu Üniversitesi 3 enstitü, 13 fakülte, 1 yüksekokul ve 10 meslek yüksekokulunda bin 500’ü aşan akademik ve idari personeli; lisansüstü, lisans ve ön lisansta 20 bine yaklaşan öğrencisi ile bugün 16'ıncı yaşını kutluyor.

Her Geçen Dönem Artan Öğrenci Memnuniyeti

Akademik ve fiziki gelişimi ile birlikte öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam eden Ordu Üniversitesi ülke kalkınması ve gelişimine katkı sağlayacak, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olacak bilim ve iş insanları yetiştirmeye yönelik açılan ön lisans ve lisans programlarında 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 98'lik kontenjan doluluk oranına ulaştı.

Bununla birlikte lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve uzaktan eğitim sürecinin de temel alındığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 Raporu sonuçlarına göre Üniversitemiz, 125 devlet üniversitesi arasında 42’nci sırada yer alırken Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 21 üniversite arasında 1’inci sıraya yerleşti. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri arasında ‘Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” sıralamasında 1’inci, ‘Uzaktan Eğitim Alt Yapısı’ sıralamasında 2’nci, ‘Akademik Destek ve İlgi’ sıralamasında 6’ncı, ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet’ sıralamasında 2’nci,’ Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği’ sıralamasında 3’üncü, ‘Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği’ sıralamasında ise 2’nci sırada yer aldı.

Nitelikli Akademik Kadro ve Akademik Gelişimde Her Dönem Yükselen Başarı Grafiği

Üstün ve kaliteli akademik niteliklere sahip, öğrencilerin her an ulaşıp sorularına cevap alabileceği seçkin öğretim elemanlarına sahip olan Ordu Üniversitesi, nitelikli insan gücü yetiştirmek misyonuyla hareket ederek öğrencilerini özel derslik ve amfileri, uygulamalı eğitime yönelik laboratuvar ve ekipmanlarıyla; öğretim üyeleriyle yakın etkileşim içinde, özgür ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmeye ve öğrencilerinin üstün bireysel ve mesleki bilgiyle donanmış, özgüveni yerinde, sorumluluk duygusuna sahip sağlıklı bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlıyor.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok araştırma ve projeye imza atarak bölgesine ve ülkesine hizmet eden akademik kadroya sahip olan Ordu Üniversitesi ulusal ve uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre nitelikli bilimsel gelişimini sürdürüyor.

152’ye Ulaşan Laboratuvar Sayısı ve Bilimsel Projelerde Artış

Akademik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli alanlarda yeni laboratuvarlar kurarak ve mevcut laboratuvarların da donanımlarını artırarak araştırma faaliyetlerine aralıksız devam eden Üniversitemiz, kurulduğu yıl 13 olan laboratuvar sayısını 152’ye yükselterek eğitim öğretim faaliyetlerini çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü imkana sahip mekanlarda sürdürebilmek için bilimsel çalışmalarına devam ediyor.

Bununla birlikte akademisyenlere özellikle bilimsel araştırma ve tez projeleri için mali destek sağlayarak üniversitenin akademik başarısının yükseltilmesine katkı sağlamak olan Bilimsel Araştırmalar Projeleri biriminde kurulduğu 2012 yılından bu zamana 2 binin üzerinde araştırma, tez, alt yapı, bilimsel etkinlik projeleri gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Alanında Artan Hizmet Kalitesi

Ordu’nun ve Karadeniz Bölgesi’nin sağlık alanında önemli bir adresi olma niteliği taşıyan Ordu Üniversitesi hastaneleri, sunduğu sağlık hizmetleri ile hasta ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Ordu halkının sağlık sorunlarının çözülmesi adına şehrin ihtiyaç duyduğu hastanenin yapılabilmesi için Üniversitemize ait 208 dönümlük bir arazinin tahsisi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapımına başlanan hastane arazisi üzerinde 592’si tek, toplam 900 yataklı ve 278 bin 370 metrekare hizmet binası, 16 bin metrekarelik ek hizmet binası ile toplamda 300 bin metrekare kapalı alana sahip hastane inşaatı hızla devam etmektedir. Bununla birlikte gerçekleştirilen 42 dönümlük ek yer tahsisi ile şehir hastanesinin yanına Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri için derslik, laboratuvar ve çalışma odalarının bulunacağı kapalı alanı 22 bin 300 metrekare olan morfoloji binasının yüzde 70’i tamamlanarak yapım çalışmaları sürmektedir.

Gerçekleştirdiği çok sayıda tedavi ve cerrahi işlemlerle bölgenin önemli bir sağlık ihtiyacını karşılayan Diş Hekimliği Fakültesinde hizmete açılan Günübirlik Kliniği’nde ve Engelli Ünitesi’nde, Ordu ve komşu illerden gelen öncelikli olarak engelli bireylerin diş tedavileri olmak üzere genel anestezi gerektirecek çene ameliyatları ve diş tedavisi korkusu olan hastaların tedavileri gerçekleştirilmektedir. Dental Tomografi Ünitesi’nde ise hastaların baş boyun bölgesine ait görüntüleme işlemleri ayrıntılı teşhis edilerek bu teşhis doğrultusunda hastaların tedavi planlamaları yapılmaktadır.

3. Basamak Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Ameliyathanesi ve Yoğun Bakım Ünitesi SB-Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi içerisinde kurularak açılışı gerçekleştirilmiştir. Her türden damar ameliyatlarının yapılabildiği Kalp Damar Cerrahisi ünitesinde 5 tane yoğun bakım yatağı, 13 tane yataklı servis ve 1 adet ameliyathane mevcut olup her gün iki tane açık kalp ameliyatı yapılabilecek kapasiteye sahiptir.

Bununla birlikte Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde faaliyetlerine devam eden Aile Sağlığı Merkezinde, Üniversitemiz personeline, öğrencilerine ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarımıza hizmet edecek şekilde her türlü hastalığın tanısı, ilaç, pansuman, aşı, tahlil ve kardiyolojik değerlendirmeler yapılabilmektedir.

Ordu Üniversitesinin kurulduğu günden bugüne gerek akademik gerekse fiziki gelişimi ile ön plana çıktığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, “16 yıllık kısa geçmişine rağmen gerek akademik gerekse fiziki gelişimini aralıksız sürdüren Ordu Üniversitesi, alanında yetkin akademisyen ve idari personeli; 3 enstitüsü, 13 fakültesi, 1 yüksekokulu ve 10 meslek yüksekokulu ile eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. 2006 yılında 4 bin 400 öğrenci, 118 akademisyen, 110 idari personeli ile eğitim seferberliğine başlayan Ordu Üniversitesi bugün yaklaşık 20 bin öğrencisi, 860 akademik, 357 idari, 327 sürekli işçi ve 9 sözleşmeli personeli ile ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Üniversitelerin yalnızca bir eğitim ve öğretim merkezi olmalarının dışında bulunduğu bölgeye ve ulusal kalkınmaya sunacağı katkının bilinciyle kendisine bir yol haritası çizen Üniversitemiz bölgesinde, ülkesinde ve dünyada marka bir üniversite olabilmek için yeni ve özgün fikirler ortaya koyarak şehir ve üniversitenin ortak yararına projeler ve iş birlikleri oluşturmaktadır. Kurumsal hedefimiz bilgiye dayalı sistemlerle donatılmış bir toplum oluşturmanın mücadelesini vererek hem bilimsel çalışmalarımızın niteliğini ve çeşitliğini artırmak hem de eğitim öğretim faaliyetlerimizin kalitesini her dönem yükselterek gençlerimizi bilimin ışığında geleceğe hazırlamak, bu bağlamda ülke kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürmektir. Üniversitemiz bundan sonraki süreçte de akıl, bilim ve toplum odaklı modern bir ilerleyişi temel alarak nitelikli çalışmalarına devam edecektir. Bu düşüncelerle kuruluşundan günümüze kadar Üniversitemizin gelişmesine katkıda bulunan bütün yöneticilerimize, bürokratlarımıza, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyor, Üniversitemizin 16’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

ODÜ Basın

Tarihi : 16-03-2022 15:05:09 / Düzeleme Tarihi :16-03-2022 23:42:11