Rektör Akdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın Başkanlığında Gerçekleştirilen ÜNİ-DOKAP Toplantısına Katıldı

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) toplantısına katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın bölge rektörleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile birlikte birlik üyesi Amasya, Artvin Çoruh, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Hitit, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa, Trabzon ve Avrasya Üniversitelerinin rektörleri de yer aldı. 

Toplantıda ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanı Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can tarafından bölge üniversitelerinin durumu ile ilgili sunum yapıldı. Ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar gerçekleştirdiği konuşmasında üniversite birliklerinin, yükseköğretim kurumlarının misyonları çerçevesinde güçlerini birleştiren oluşumları olduğunun belirterek hali hazırda 15 üye üniversite ile faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliğinin önümüzdeki yıllarda Türk yükseköğretim hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. ​

Kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı bir anlayış

Bünyesinde bölgesel kalkınma misyonu yürüten üniversitelerin bulunduğu bu birliğin kuracağı tam bir iş birliği ve dayanışma ile üyelerine şüphesiz nispi rekabet gücü kazandıracak bir potansiyele sahip olduklarının altını çizen Özvar, “YÖK olarak yükseköğretimin eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde ‘kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı’ bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsiyoruz.” diye konuştu.

Yerel ve küresel sorunlarda üniversiteler etkin rol oynayacak

Önümüzdeki dönemde üniversitelerin toplumun farklı kesimlerini etkileyen yerel veya küresel sorunların izale edilmesinde daha etkili roller oynayacağına dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Yaşanan son krizlere karşı üniversiteler tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar ve projeler, bu tehditlerle başa çıkmak için en güvenilir bilgi kaynağıdır. Bu bakımdan kurumlarımız münferiden veya müştereken şimdiden öğretim elemanlarını sözü edilen sorunlara karşı harekete geçirmeli ve projeler hazırlamalıdırlar.

Bu dönemde Yükseköğretim Kurulu olarak geliştireceğimiz proje ve teşvik mekanizmaları, üniversitelerimizin büyük veri kapasitesini, kalite standartlarını, istihdam ilgilerini, güçlü akademik performansını, uluslararası etkileşimlerini, bilimsel üretkenliklerini, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modellerini ve bilgi diplomasisini esas alacaktır. Üniversite yöneticilerimizden beklentimiz diğer kurumlara nispetle rekabetçi üstünlük oluşturabilecekleri alanlarda kurumlarını bu kriterler vasıtasıyla takip etmeleri ve değerlendirmeleridir.

Uluslararası standartlarda üreten, nitelikli yayın yapan, ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunan ve eğitim ve öğretimde kalite güvencesi sağlayan kurumlarımızın milli ve küresel görünürlüğünün yükseleceğine inanıyoruz.”

“Daha yüksek kapasiteli ve kaliteli üniversiteler”

Yükseköğretim Kalite Kurulunun ortaya koydukları çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren üniversiteleri değerlendireceğini katılımcılarla paylaşan YÖK Başkanı Özvar, belirledikleri vizyon doğrultusunda inşası için emek verdikleri “daha yüksek kapasiteli ve kaliteli üniversitelerle”, geleceğin Türkiye’sine ve Türkiye’nin umut olduğu tüm coğrafyalara, daha fazla hizmet edeceklerini bir kez daha vurguladı.

Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliği ve diğer birliklerin üniversiteleri hedefleri bakımından yaratıcı ilişkiler ağına sevk edeceğine; çığır açan araştırma, nitelikli öğretim ve yenilikçi çıktılarıyla ekonomik ve toplumsal değer üreteceğine ve bunları ülkenin hizmetlerine sunacak şekilde faaliyet göstereceğine inancının tam olduğunu paylaşan Özvar, bu yolda yapacakları her türlü faaliyetleri YÖK Başkanlığı olarak destekleyeceklerini sözlerine ekleyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantının açılış bölümünün tamamlanmasının ardından istişare toplantısı gerçekleştirildi.

 

Tarihi : 20-11-2021 21:58:06 / Düzeleme Tarihi :20-11-2021 22:58:44