Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım İlanı

Değerli Öğrencilerimiz;


            2022 - 2023 Akademik Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci alımı başvuruları 13 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 21 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:00) iş başvurularını www.kzo.odu.edu.tr/basvuru adresinden çevrim içi (online)  yapacaklardır. Çevirim içi (Online) başvuru dışında bir başvuru kabul edilmeyecektir. Öğrenciler sadece bir iş ilanına başvuruda bulunabileceklerdir.

            Başvuru ekranında gerekli tüm bilgilerin yazılması ve başvuruyu tamamladıktan sonra, başvuru formunun çıktısını alarak imzaladıktan sonra iş başvurusunda bulunduğu birime elden teslim etmesi gerekmektedir. 

            Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler çalışma süreleri en fazla günlük 5 saat, haftalık 15 saat, aylık 60 saattir. Bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret brüt 8,50 TL’dir. 

 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

            Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

•          Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Ordu Üniversitesinde kayıtlı öğrencisi olmak,

•          Disiplin cezası almamış olmak,

•          Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

•          Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

•          Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

•          Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

•          Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

•          Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, birinci dereceden şehit veya gazi yakını olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilere öncelik tanınır.

 

Başvurusu kabul edilen Asil ve Yedek Öğrenci İsim Listesi, öğrencilerin işe giriş işlemlerinin yapılacağı tarihler ve gerekli belgeler daha sonra web sayfasında ilan edilecektir.

 
Tarihi : 12-10-2022 16:34:44 / Düzeleme Tarihi :13-10-2022 09:50:45