E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Ordu 1’inci Kalkınma Çalıştayı Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Başladı

 

06.09.2018

Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkı sağlamak ve Ordu’nun iktisadi gelişimine ve kalkınmasına yön verecek politikaları oluşturmak amacıyla düzenlenen Ordu 1’inci Kalkınma Çalıştayı Üniversitemiz ev sahipliğinde başladı.

Program öncesi Ordu Valisi Seddar Yavuz'un Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ı makamında ziyaret etmesinin ardından Ordu Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen ve Tıp Fakültesi Morfoloji binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Ordu 1’inci Kalkınma Çalıştayı başladı. Çalıştaya Ordu Valisi Seddar Yavuz, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, ilgili bakanlıkların temsilcileri, il protokolü, Üniversitemiz akademik ve idari personeli katıldı. Ordu’nun sektörel analizlerinin yapılacağı ve paydaşlar arası iş birliklerinin sağlamlaştırılmasının amaçlandığı çalıştayda belirlenen 16 sektör çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiren Ordu Üniversitesinin 62 akademisyeni ve 1 Yüksek Lisans öğrencisi çalıştaya, moderatör ve çalışma grubu üyesi olarak katkı sundu.

Çalıştayın açılış konuşmasında DOKA Ordu Temsilcisi Harun Göçer, Ordu İli 1. Kalkınma Çalıştayının yaklaşık 500 katılımcı ile gerçekleşmesinin Ordu açısından önemli olduğunu belirterek “STK ve kurumlar arası iş birlikleri ile Ülkemizin makro planları ile uyumlu bir biçimde 2023 Ordu İli vizyon politikalarını belirleyeceğiz.  Belirlediğimiz 16 sektör alanında son 5 yıla ait verileri topladık ve bu alanlarda uzman kişilerle irtibat kurarak titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Bu anlamlı çalıştayda emekleri olan herekese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Bu çalıştay ile Ordu’da hangi alanlarda neler yapılabilirin yanıtını oluşturacağız ve planlı bir değişim sürecini başlatacağız. Özellikle turizm alanı Ordu için çok büyük bir önem arz ediyor. Bu çalıştay ile çok değerli Ordu Valimiz Seddar Yavuz öncülüğünde anlamlı sonuçlar üreterek Ordu’yu hedeflerine ulaştıracak değişim sürecini sağlam bir zemine oturtacağız.” şeklinde konuştu.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç gerçekleştirdiği konuşmasında, İlimize anlamlı katkılar sunacak olan Ordu İli 1. Kalkınma Çalıştayına kurum olarak ev sahipliği yapmaktan ve profesyonel düzeyde katkılar sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Köklü bir geçmişe ve zengin bir kültürel birikime sahip olan kadim şehrimizde akademik değerlilik noktasında önemli atılımlar gerçekleştirmiş genç ve dinamik bir üniversiteyiz. Bilginin ne kadar erdemli iş olduğunun bilincinde olarak çalışmalarımızı gerçekleştirirken bu sorumluluk ile hareket eden akademik personelimiz de çalıştay süresince belirlenen 16 sektör alanında önemli katkılar sunacaktır. Ordu’nun tüm paydaşları olarak hedeflerimizi gerçekçi bir biçimde belirlersek geleceğe yön verebiliriz. İlimizin tüm paydaşlarının bu çalıştay vesilesiyle aynı hedefler etrafında buluşması ve belirli bir süre içerisinde aynı hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmesi önümüzdeki yıllarda kalınma çerçevesinde önemli faydalar sunacaktır. Bu vesileyle bu buluşmada büyük emekleri olan başta değerli Valimize, İlimizin dışından ve içinden katkı sunmak için gelen kurum temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Bu yıl ilk kez düzenlenen çalıştayın Ordu’ya önemli katkılar sunacağını temenni ediyorum. Ordu’yu her anlamda marka şehir yapmak üzere çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyemiz, çalıştay kapsamında belirlenen 16 sektör alanının hepsinde katkı sunmaya hazırdır. Bu vesileyle çalıştayda olmaktan onur duyuyor ve düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Çalıştay kapsamında belirlenen 16 sektörden bir kaçını daha fazla önemsiyorum. Bunlardan ilki tarım sektörüdür. Özellikle fındık konusunda birim alandan elde edilen ürün miktarı azalmakta ve ağaçların yaşlanması nedeniyle fındık sahalarımız küçülmektedir. Dolayısıyla bu noktada sertifikalı fidanların yetiştirilmesi ve fındığı sadece mamul olarak görmenin ötesine geçerek tam mamul olarak işlemeliyiz. İkincisi ise turizm sektörüdür. Ordu gün geçtikçe bir turizm kentine dönüşüyor. Geçen yıla kıyasla toplamdaki turist sayımızın artışı bu yıl yüzde 25 oranında gerçekleşirken koyduğumuz 1 milyon turist hedefini yakalamak üzereyiz.  5 yıl içerisinde de bu rakamı 3 milyon olarak güncelleme hedefini taşıyoruz. Betonlaşmamış, doğası bozulmamış ve misafirperver bir kent olarak bunu başarmamızın önünde de hiçbir engel bulunmuyor. Bir diğer sektör ise ulaşım ve alt yapı çalışmaları olarak dikkat çekmektedir. Tüm paydaşlarımızla Ordu’nun doğal güzelliklerine ulaşımı kolaylaştıracak projeler üretmeliyiz.  Bir diğeri de sanayi alanında üreten bir kent kimliği kazanmaktır. Şehrimizin nitelikli insan gücünü göç sorunuyla kaybetmenin önüne geçmenin en önemli yolu sanayiden geçmektedir. Bu noktada çevreyle uyumlu sanayi faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu vizyonla hareket etmek önem arz etmektedir. Dinamik ve genç bir üniversite olan Ordu Üniversitemizin gerek öğrenci kapasitesini arttırmak gerekse de ihtiyaç duyduğu noktalarda katkı sunmak için de hazırız. Nitelikli insan gücüne ve tüm hedeflerimize ulaşma noktasında güzel bir şehre sahip olduğumuzun altını çizerek çalıştayın düzenlenmesinde ve sürdürülmesinde önemli katkıları olan başta Ordu Üniversitemiz olmak üzere DOKA’ya, İlimiz içerisinden ve dışından gelen değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

Rektör Yarılgaç, “Makro hedeflerden ziyade mikro hedeflere yönelmek önemlidir.”

Açılış konuşmalarının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ın başkanlığında yapılan "Bakanlıkların 2023 Vizyonu ve Ordu İlinin Bu Hedeflere Olası Katkısı" konulu panele geçildi. Panelde Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gündüz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Abduşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Elektrik Mühendisi Ramazan İrep, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şehir Planlamacısı Tutku Gökalp, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Anıl Durmuş konuşmacı olarak yer aldı.

Panel başkanı Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Ordu Üniversitesi 2006 yılında 3 bin 923 ön lisans ve bin 624 lisans öğrencisiyle yola çıkmıştı. Bugün ise gelinen noktada 11 bin 300 ön lisans, 8 bin 757 lisans, bin 770 yüksek lisans ve 101 doktora öğrencisiyle toplamda 21 bin 928 rakamına ulaşmıştır. Bu sonuçlar bizim çizmiş olduğumuz gelişim projeksiyonunu yansıtması açısından önemlidir. Ordu İlimizde bu çalıştay aracılığıyla 16 sektör çerçevesinde ayrı ayrı hedefler belirleyerek geleceğe dair bir vizyon oluşturacaktır. Dolayısıyla bu panele katkı sunacak olan tüm panelist ve katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık turizmi konusunda Ordu’nun çalışmalar gerçekleştirmesi ve alt yapı projeleri hazırlamasının önemli olduğunu ifa eden Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gündüz,  30 milyon insanın sağlık turizmi çerçevesinde seyahat ettiğini belirterek bunun ciddi bir ekonomik kaynak oluşturduğunun altını çizdi. 2023 yılı hedefi olarak 20 milyar dolar bir sağlık turizmi getirisinin hedeflendiğini belirten Gündüz, “Ordu’da bu alanda yayla turizmine entegre bir model geliştirebilir”. dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Abdülkadir Abduşoğlu, ailenin kalkınma konusunda toplumsal bir çekirdek olarak çocuğun yetiştirilmesinde rol oynadığını belirterek sağlık bir aile yapısının toplumsal kalkınmada önemli bir anlamının bulunduğunu işaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Süleyman Akgül, sanayi ve istihdam açısından mesleki eğitimin önemine değinerek “Ara eleman ifadesi artık ana elemana dönüştü. Çünkü sektörel bazda tekniker, alanın olmazsa olmazı olarak dikkat çekmektedir. Bu noktada da sektörün beklentilerine göre ara eleman yetiştirmek önem arz etmektedir.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şehir Planlamacısı Tutku Gökalp, yeni dönemde artık şehirlerin birbirleriyle rekabet ettiğini ifade ederek model semtler yaratmanın ve özellikle Ordu gibi kıyı şehirlerinde kıyı alanlarının gelişiminin doğayla uyum içinde sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ramazan İrep, Ordu’nun kalkınma politikalarına uygun olarak ulaştırma çerçevesinde yapacağı projelerin özellikle tarım sahaları ve sanayi alanlarıyla uyumlu olmasının önemine işaret ederek ulaşım ve altyapının sanayi, turizm ve birçok kentsel gelişim alanında önemine değindi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Anıl Durmuş ise, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin üzerinde durarak belirli alanlarda uzmanlaşmış üretim kuruluşlarıyla marka şehirler oluşturulmasının önemine değindi. 

Panelin ardından kapanış konuşmasını gerçekleştiren panel başkanı Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, makro hedeflerden ziyade mikro hedeflere yönelerek sektör, sektör analizler ve fikirler ortaya koyarak kalkınma sürecimizi hızlandırabiliriz. Bölgeye ve insanlığa örnek oluşturacak bir kent kalkınma modeli ile başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu vesileyle değerli fikirleri ile katkı sunan tüm panelistlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sektörel çalıştay oturumları ile devam eden program yarın sektörlerin mevcut durum tespiti, sorunlar, eylemler ve hedeflere ilişkin sunumlarının ardından sona erecek.

ODÜ Basın    T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı