E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Tarafından Akreditasyon, Kalite ve Performans Toplantısı Üniversitemizde Gerçekleştirildi.

17.08.2018

YÖK’ün Yükseköğretimde Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Süreçleri konusunda üniversitelerin kendi kalite güvence sistemlerini yapılandırması bunu gerçekleştirirken uluslararası ve ulusal gelişmeleri ve bunun yanında da YÖK’ün öncelikleri ve hedefleri doğrultusundaki çıktılarını dikkate alarak iç değerlendirme, akreditasyon, kalite ve performanslarını oluşturmalarının amaçlandığı kalite kurulu toplantısı, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve Senato Üyelerinin katılımlarıyla senato odasında gerçekleştirildi.

“Stratejik Plan Çalışmalarımızı Kalite Güvence Sistemi ile Uyum İçerisinde Yürütüyoruz”

Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin kat ettiği ilerleme ve 2017 yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Üniversitemiz birimlerinin stratejik yönetsel süreçleri ile ilgili istatistiki verilerin yer aldığı sunumda Rektör Yarılgaç, eğitim programlarının tasarımı, izlenmesi ve güncellenmesi süreçlerinde kalite standartları açısından hangi noktalara dikkat edildiğini, tüm yönetsel süreçlerde kalite standartlarının göz önünde bulundurulduğunu belirterek Ordu Üniversitesinin 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerinin saptandığını 2020-2024 stratejik plan çalışmalarının ise Kalite Güvence Sistemi ile uyum içerisinde yürütülmekte olduğunu vurguladı.

“Paydaşların Beklenti ve Taleplerine Karşı Duyarlı, Demokratik, Katılımcı, Öğrenen, Kurumsal Gelişimi Önemseyen ve Özgün Olmaya Çalışan Bir Anlayış”

Ordu Üniversitesinin kalite güvence sisteminin sürekli iyileştirmeyi amaçlayan, paydaşların beklenti ve taleplerine karşı duyarlı, demokratik, katılımcı, öğrenen, kurumsal gelişimi önemseyen ve özgün olmaya çalışan bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Ordu Üniversitesi kurumsal kalite güvence sistemini oluştururken PUKÖ döngüsü temel alınmaktadır. Bu döngü çerçevesinde Üniversitemiz; planlama, planın hayata geçirildiği uygulama, uygulamanın sonuçlarının gözlemlendiği kontrol etme ve çıkan sonuçlar neticesinde eksiklerin giderilmesine yönelik önlem alma unsurlarını dikkate alan kurumsal bir vizyon ile hareket etmektedir” şeklinde konuştu.

“Kalite Güvence Sistemi ile Temel Hedef Kurumsal Sürekliliğe Sahip Bir Yükseköğretim”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’a Ordu Üniversitesinin ortaya koyduğu kurumsal kalite yönetim anlayışını ve hedeflerini ortaya koyduğu sunumu için teşekkürlerini sunan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas,  Yükseköğretimde Değerlendirme, Akreditasyon, Kalite ve Performans süreçleri ile ilgili bilgiler aktararak YÖK’ün kurumların hedefleri ve kalite güvence politikaları ile uyumlu, paydaşlarıyla da demokratik temelde buluşan kurumsal sürekliliğe sahip üniversiteler oluşturma hedefi ile yola çıktıklarını vurgulayarak kalite güvence sürecinin kurumların tümüne yansıtılarak çalışanların bu politikaya yönelik farkındalığının arttırılmasının temel hedefleri olduğunu belirtti.

“Bilginin Niceliğinden Ziyade Niteliğine Önem Veren Bir Bilimsel Anlayış”

Üniversitelerin yönetimlerinde ve tüm personellerinde bu yönde bir farkındalığın geliştirilmesiyle kurumların araştırma politikalarının, stratejilerinin ve hedeflerinin kolaylıkla belirleneceğinin altını çizen Prof. Dr. Elmas,  araştırmaların yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkili olması sağlanarak araştırma faaliyetlerinin toplumla paylaşılması üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası sıralamalarda yer aldıkları konumlarını yükseltecektir. Dolayısıyla iç ve dış paydaşlar ile şeffaf ve demokratik iletişim süreçlerinin esas alındığı kalite güvence sistemi çerçevesinde üreten, ürettiğini sorgulayan ve bilginin niceliğinden ziyade niteliğine önem veren bir bilimsel anlayışı geliştirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. 

Gerçekleştirilen sunumların ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a aktardığı değerli bilgiler dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti. 

ODÜ BasınT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı