E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Yeni TÜBİTAK'ın Yakın Dönemdeki Destek Programları Tanıtıldı

31.05.2018

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ülkemizin 2023 Yılı Hedefleri Doğrultusunda Yeni TÜBİTAK'ın Yakın Dönemdeki Destek Programlarının Tanıtımı Toplantısı"na katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı ve YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal ve üniversite rektörlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda nitelikli bilgi üretimi ve bu nitelikli bilgiyi kullanan nitelikli insan kaynağını proaktif kullanmayı amaç edinmiş destek programlarının çoğaltılması üzerine görüşler aktarıldı.

TÜBİTAK ve Üniversiteler arası İşbirliği  

Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde bilim ve teknoloji alanında projeler üreten TÜBİTAK ve Üniversiteler arası işbirliğini en üst seviyeye çıkaracak fikir alışverişlerinde bulunulan toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜBİTAK Başkanı ve YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın üniversitelerin ilişkide bulunduğu en önemli kurumların başında geldiğini belirterek “10 büyük ekonomiden biri olmayı hedefliyoruz. TÜBİTAK da, bu hedefe ulaşma görevini, kendi yasal, görev tanımları çerçevesinde, başarılı ve yetkin bir biçimde, paydaşlarıyla işbirliği yaparak, yerine getirmeye çalışıyor. Bu çerçevede de üniversitelerimizle birlikte nitelikli insan gücünü kullanarak gerekli Ar-Ge projeleriyle nitelikli bilgi üretimin de bulunulacak olan destek programlarını bu hedef doğrultusunda yönlendirmek en büyük gayemizdir.”dedi.   

İnsan Merkezli Reformlar Hedeflere Ulaşılmasında Önemli

Türkiye’nin son dönemde birçok alanda reformlar gerçekleştirdiğini ve benzer reformların eğitim, kültür ve sanat alanlarında da gerçekleştirilerek insan merkezli kalkınmayı sağlamak için yoğun çalışmalar yapıldığının altını çizen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise "Ulaşmak istediğimiz insani, sosyal ve kültürel kalkınmışlık seviyesine erişmemizin ancak nitelikli insan gücü ve nitelikli bilgi üretimiyle mümkün olacağı muhakkaktır. Geleceğin inşasında en stratejik ve en önemli konu, teknolojik gelişmelerle birlikte çok hızlı ve sürekli değişen sosyo ekonomik yapı ve bu yapıya uyum sağlayabilecek nitelikli insan gücünün ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda da YÖK olarak son yıllarda gerçekleştirdiğimiz önemli yenilikler, yükseköğretimde planladığımız, uygulamaya koyduğumuz büyük düzenlemeler, devam eden çalışmalarımız ve yeni projelerimiz, kalite merkezli büyüme ve buna bağlı tüm süreçlerimiz ile birlikte devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Geleceğin Temel Parametresi Bilim ve Teknolojidir

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü,  geleceğin temel gerçekliğinin bilim ve teknoloji olduğunu, bilimden kopuk bir teknolojinin, teknolojiden kopuk bir sanayinin de düşünülemeyeceğini belirterek “Bugün, bilim ve teknoloji adına yaptığımız her şey, geleceğimizin nasıl olacağını doğrudan etkileyecek. Bu anlamda, bizim bütün gayretimiz, bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bu hedefe giden yolda, TÜBİTAK’a ve üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir. Bilim ve teknoloji alanında Türkiye’ye bir sıçrama yaptırmak için bütün kurumlarımızın ahenk içinde çalışması gerekmektedir” dedi. 

ODÜ Basın 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı