E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Rektör Yarılgaç’a Yeni Deprem Yönetmeliği Hakkında Bilgi Verildi

11.04.2018

Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’a Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Üniversite içerisindeki mevcut binaların yönetmeliğe uygunluğu konularında bir sunum gerçekleştirildi.

Mevcut deprem yönetmeliği ile yeni deprem yönetmeliğinin arasındaki farklılıklar ve benzerliklerin konu edildiği toplantıda mevcut yönetmeliğin uzun yıllardır kullanımı sonucu oluşan geri bildirimleriyle tespit edilmiş olan olumsuzluk ve eksikliklerinin yeni yönetmelikte nasıl ele alındığı konuşuldu. Toplantıda yeni yönetmelikle uygulamaya giren Türkiye Sismik Tehlike Haritalarının ne anlama geldiği ve yeni yönetmelikte yer alan yeni deprem hesap yöntemleri ve eski yöntemlerden farklılıkları gibi teknik konular ele alındı.

Bununla birlikte Üniversitemizdeki eğitim binaları ile idari binaların geçerli mevzuata uygun olarak inşa edildikleri, binalarda kullanılan malzeme kalitesinin ise yüksek standartta olduğu bilgisi aktarılırken Üniversitemize tahsis edilecek ya da bağış yoluyla hibe edilmek istenen binalarda aranması gereken Deprem Güvenliği standardının ne olması gerektiği hakkında bilgi verildi. Ayrıca can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için Deprem Yönetmeliğinin devreye sokulması, buna ek olarak yangın, engelli ve sığınak yönetmeliklerinin mevzuat açısından da değerlendirilmesi gerektiğinin üzerinde duruldu.

Konu ile ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Bilimsel, sosyal ve kültürel gelişiminin yanı sıra idari ve eğitim alanlarının fiziki alt yapısını güçlendirerek Üniversitemizin sosyal ve kültürel alanlarını geliştirme hedeflerini gerçekleştirmeyi sürdürmekteyiz. Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Üniversitemizin giderek artan fiziki alan gereksinimlerini zamanında ve doğru çözümler üreterek karşılamak, kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmek, teknolojisi yüksek çağdaş mekânlar oluşturarak Üniversitemizin hizmetine sunmak asıl amacımızı teşkil etmektedir. Eğitim alanında koyduğumuz her bir tuğla, ülkemizin geleceğini yapılandıracak; uluslararası standartlarda vereceğimiz eğitim ve araştırma faaliyetlerimize ayrıca çağın gereksinimlerini karşılayacak bilgi ile donatılmış, evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmemize fayda sağlayacaktır. Bütün bunların yanı sıra Türkiye'de ve dünyada sürekli artan nitelikli, güvenilir ve dayanıklı yapı ihtiyacından hareketle bütün eğitim birimlerimizde kaliteyi birinci plana alarak oluşturduğumuz yüksek standartlardaki deprem yönetmeliklerine uygun hizmet binalarımızla her yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir.  Üniversitemiz, her geçen gün daha fazla gelişen fiziki imkânları, artan eğitim-öğretim kalitesi, güçlenen Ar-Ge altyapısı, yürüttüğü projeleri, gerçekleştirdiği bilimsel ve kültürel etkinlikleri, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve katılımcı yönetim biçimi ile uluslararası bir üniversite olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.” şeklinde konuştu.

ODÜ Basın

 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı