E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversite-Sanayi İş Birliği TEKNOKENT ile İvme Kazanacak

 

 

23.03.2018

Üniversitemiz, bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminin yanı sıra dışarıdan destekli araştırma projeleri kapsamında TÜBİTAK, SAN-TEZ, DOKAP, AB Fonları, KEİK ve özel anlaşmalarla üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ordu-Giresun bölgesine kurulacak olan TEKNOKENT ile bölgenin gelişimine, yeni girişimcilerin, yeni firmaların ortaya çıkmasına ve mevcut firmaların da Ar-Ge tabanlı olarak büyümesine katkı sağlanarak üniversite-sanayi iş birliği daha etkin hale getirilecek.

Girişimci, yenilikçi ve araştırmacı yapısıyla özgün fikriler ortaya koyan Üniversitemiz şehir ve üniversitenin ortak yararına projeler üretmek için kurulacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak bölgenin gelişimine, yeni girişimcilerin, yeni firmaların ortaya çıkmasına ve mevcut firmaların da büyümesine katkı sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl Giresun Üniversitesi iş birliği içerisinde gerçekleştirilen toplantı ile bölgenin her iki şehrindeki sanayi kuruluşlarına kolaylıkla hizmet verebileceği ilkesinden hareketle özellikle iki şehirde Üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirilecek bu yapılanma ile güç birliği oluşturularak üniversite-sanayi iş birliğinin daha etkin hale geleceğine vurgu yapıldı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilecek firmalar oluşumunun yanı sıra nitelikli eleman istihdamının da artacağı ve sonuç olarak hem bölge hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlanacağı belirtildi.

Bu bağlamda kurulduğu 2006 yılından beri hem fiziki hem de bilimsel anlamda hızlı bir gelişme gösteren Üniversitemiz, üniversite-sanayi işbirliği sürecinde bilginin teknolojiye dönüştürülmesi konusunda sanayiye daha büyük katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, bölgenin simgesi haline gelmiş fındık üzerinde yapılan çalışmalara devam ederken yeni araştırma alanları ile bölgeye ve ülkeye daha fazla artı değer sağlayarak teknolojik ürünleri ve bunların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak ülke ekonomisine daha faydalı olmayı ilke edinmektedir.

Buna bağlı olarak son 6 yıl içerisinde Üniversitemizde 4 Avrupa Birliği, 23 TÜBİTAK, 1 SAN-TEZ, 5 DOKAP, 2 ÇAY- KUR projeleri olmak üzere Üniversitemiz bünyesinde yapılan pek çok çalışma haricinde sanayi- üniversite işbirliği çerçevesinde çevremizdeki ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarıyla ortak çeşitli projeler gerçekleştirilmiş olup üniversite-sanayi iş birliğine yönelik projeler geliştirilmeye devam edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “ Ülkelerin ve bölgelerin kallkınması, uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için bilginin paylaşımı ve var olan bilgi ve deneyimlerin bilimsel çalışmalar doğrultusunda geliştirilmesi önem arz etmektedir.  Güçlü devlet olmanın bir diğer yolu da Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve bulguların sanayi ve diğer paydaşlarla paylaşılmasından geçmektedir. Bu nedenle temel görevi araştırma ve eğitim olan üniversitelerin meydana getirdiği, muhafaza ettiği ve paylaştığı bilgiyi topluma faydalı hale getirebilmesi için, bilgiyi uygulamalı bir biçimde kullanıp ürüne dönüştüren sanayi ile işbirliği yapması gerekmektedir. Üniversite, araştırma yaparak elde ettiği bilgiyi, uygulaması için sanayiye bırakır; sanayinin elde ettiği sonuçları ise tekrar eğitime dönüştürür. Üniversiteler; üretimi yapan tarafların, araştırmacıların ve öğrencilerin bilgilerini pratikteki uygulamalarla desteklenmeleri, araştırma fonlarına erişim, öğrenciler için staj ve ilgili diğer olanakların sağlanması, sanayinin elindeki olanaklara ve teçhizata erişim, yeni işletme kurabilme ve ekonomik kazanç elde etme imkanı gibi kazançlar sağlarken sanayiler de karmaşık teknolojik bilgiye erişim, yüksek donanımlı bilimsel/teknik işgücüne ulaşma imkanı, teknolojik olarak geri kalmış alanlarında hızlı bir teknolojik ilerleme kaydedilmesi, üniversitenin olanaklarına erişim, sanayideki teknik personelin eğitilmesi gibi birçok olanağa bu sayede sahip olmaktadır. Etkin ve sürdürülebilir bir üniversite – sanayi işbirliği için somut bir ara yüz olmak, bölge içerisinde yatırım iklimini sürekli iyileştirerek girişimciler ve yenilikçi teknolojiler için yeni yatırım fırsatları yaratmak, nitelikli iş imkânları sunarak araştırmacı ve kaliteli işgücünü bölgeye çekmek amacıyla Üniversitemiz ve Giresun Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonucunda kurulacak olan TEKNOKENT’in her iki üniversitenin yanı sıra bölge ve ülke kalkınmasına önemli faydalar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

ODÜ Basın

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı