E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Üniversitemiz Kodlama Eğitimi Yolunda Adım Adım İlerliyor

15.03.2018

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından kodlama ve robotik uygulamalarda çalışmalar yapılması konusunda toplantı gerçekleştirilerek, çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’a bilgi verildi.

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplerine yönelik olarak öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde geliştirmek amacıyla birçok ülkede benimsenen STEM yaklaşımı ile öğrencilerin  bu alanlardaki başarılarını artırmak ve bu alanlarda çalışacak donanımlı bireyler yetiştirmek amaçlanıyor. Küçük yaşlarda sahip olunan yaratıcılığı destekleyerek, problem odaklı çalışmaya, çocuklardaki merak duygusundan yola çıkarak çözümler bulmaya odaklı bir sistem olan STEM eğitiminin önem ve gerekliliği bağlamında, Üniversitemiz bünyesinde bir STEM Merkezi’nin kurulması ve Eğitim Fakültesi bünyesinde kodlama ve robotik uygulamalarında çalışmalar yapılması hususunda toplantı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Şenol Sezer, Yrd. Doç. Dr. Nalan Arabacı ve öğretim elemanları Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’a STEM ve kodlama eğitimine ilişkin yapılanlar hakkında bilgi vererek bu konuda yapılabilecek uygulamalara ilişkin sunum gerçekleştirdiler. Toplantı sonucunda, Eğitim Fakültesinde hayata geçirilecek olan ve okul öncesinden yüksek lisans öğrenim düzeyine kadar olan süreçte STEM ve kodlama eğitimine yönelik yapılacak çalışmalar yönünde bazı görüş ve kararlar alındı.

Konuyla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “İçinde yaşadığımız 21.yy’da eleştirebilen, iletişim ve problem çözme becerisi gelişmiş bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereklilik bağlamında hayata geçirmeyi planladığımız ve gelişmiş ülkelerde yaygın bir eğitim yaklaşımı olarak benimsenen STEM ve kodlama eğitimiyle özellikle ülkemizin ekonomik açıdan kalkınması için çağımızın beklentilerini karşılayabilen üretici bireyler yetiştirilmesine yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Ülke olarak ileriye gidebilmemiz için çağdaş öğretim uygulamalarını ve yenilikçi eğitim yaklaşımlarını yakından takip etmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek olan proje çalışmalarıyla öğrencilerimizin farkındalıklarını artırarak girişimci, inovatif, hayal gücü gelişmiş, üreten nesiller yetiştirmek için çalışmalar sürdürmeye devam edeceğiz. Çalışmalarına Eğitim Fakültesi bünyesinde başlayacağımız bu projenin, başta şehrimiz olmak üzere bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlamasını beklemekteyiz.” şeklinde konuştu.

ODÜ BasınT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı