E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

ODÜ Bilimsel Çalışmalarına İvme Kazandırıyor

06.02.2018

Üniversitelerin performans ve kalite sıralamalarında önemli bir kriter olan bilimsel yayın sayısında Ordu Üniversitesi, geçen yıl büyük bir sıçrama yaşadı. Üniversitemiz öğretim elemanları 2017 yılında SCI, SSCI, AHCI indekslerinde yer alan 313 makale yayınlarken SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indekslerde ise 242 yayına imza attılar.

Nitelikli bilimsel çalışmaların sayısı ve çeşitliliğinin artırılması için yoğun bir destek programı uygulayan Ordu Üniversitesi, bu alanda yapılan teşviklerin karşılığını almaya başladı. Üniversitemizde geçen yıl öğretim elemanları bin 350 bilimsel etkinliğe katılırken, hazırladıkları 724 çalışmayı da tebliğ, bildiri ve poster sunum şeklinde bilim dünyasına sundular.

Üniversitemiz ayrıca 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 artış sağlayarak öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını da 3’e yükseltti.

Bilimsel Araştırma Projelerine 2017’de 1 milyon 522 bin TL’lik Destek

Sağladığı proje destekleriyle Üniversitemizin araştırma kapasitesinin gelişmesi ve iyileşmesini amaçlayan ODÜ BAP proje bütçelerinin adil ve verimli kullanımını esas alarak farklı birimlerden her seviyedeki araştırmacıya destek vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca mevcut araştırma, tez, alt yapı projeleri ve bilimsel etkinlik desteklerine ek olarak araştırmacıların verimliliğini artırmaya yönelik hızlı destek ile Üniversitemizin tanıtımı ve yeni işbirlikleri sağlamanın önünü açacak kapsamı genişletilmiş bilimsel etkinlik düzenleme projelerine başvurular alınmaktadır.

Amacı akademisyenlere özellikle bilimsel araştırma ve tez projeleri için mali destek sağlayarak üniversitenin akademik başarısının yükseltilmesine katkı sağlamak olan ODÜ BAP'ın her yıl desteklediği proje, bilimsel destek sayıları ve bütçeleri artış gösteriyor. Buna göre, 2017 yılında toplamda 431 araştırma, tez, alt yapı, bilimsel etkinlik düzenleme, hızlı destek projelerine 1 milyon 522 bin TL bütçe desteği verildi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Ülkemizdeki bilim politikasının sağlıklı şekilde yürütülüp yürütülmediğinin somut göstergesi bilim çevreleri tarafından özellikle de üniversiteler tarafından üretilen bilimsel yayınlardır. Ülkeler en temelde üniversiteleri vasıtasıyla geleceklerini garanti altına almak için sağlıklı bir temele dayanan yayın politikası geliştirmek durumundadırlar. Bu bağlamda Ordu Üniversitesi olarak kurulduğumuz yıldan beri araştırmacı ruhumuzla bilimsel yayın sayımızı artırmakta, ülkemizin ve milletimizin yararına yönelik projelerle üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için uğraş vermekteyiz. Üniversite olarak hedefimiz, ulusaldan küresele geçmek; teoriyi uygulamaya dönüştürmektir. Bölgesine yön vererek rehberlik etmeye devam eden Ordu Üniversitesi, her alanda gösterdiği büyük gelişimi bilimsel yayın sayılarında da ortaya koyarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.” şeklinde konuştu.

ODÜ Basın 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı