E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

ODÜ, Yeni Mali Sisteme Hazırlanıyor

05.01.2018

Üniversitemizde “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi”nin ilk adımını oluşturan Yeni Harcama Sistemi’ne yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Metin Kara, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Tokur, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Bostancı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sedat Çakmak, enstitü müdürleri,  meslek yüksekokulu müdürleri ve sekreterleri, taşınır kayıt yetkilileri ve mutemetler katıldı.

Toplantıda bundan sonra kullanılacak olan Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi’ne sorunsuz geçişin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Metin Kara ilerleyen süreçte uygulanması planlanan sistem hakkında bilgi verdi. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri temelinde idarelerin, kanunun gereklerini yerine getirmek amacıyla çeşitli bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilişim sistemlerini kullanmakta olduğunu ancak kullanılan sistemlerin kurumsal ölçekte hazırlanmasının ulusal düzeydeki sistemlerin sınırlı- yetersiz entegrasyonu, kaynak israfı, kamu mali yönetimi ve karar verici süreçlerde eksik- hatalı veri tabanı, kontrol ve denetim riskleri, mükerrer iş süreçleri ile veri tutarlılığı ve güvenirliliği gibi çeşitli problemler yarattığına değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Metin Kara, bu nedenle 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin gerçekleştirilerek bütüncül bir kamu mali hafızasının oluşturulmasının ve elektronik belge, elektronik imza, otomatik muhasebe gibi yeni teknolojik imkanlara kavuşturulmasının amaçlandığının altını çizdi. Maliye Bakanlığının koordinasyonunda 2018 yılı itibariyle tüm kamu idareleri ile birlikte Ordu Üniversitesinin de bu proje çatısı altına girdiğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Metin Kara, “Üniversitemiz bu proje ile güvenilir ve güncel verilere kolay erişim sağlanmasını gerçekleştirerek hizmet kalitesini artıracak ve tüm bunları gerçekleştirirken de etkin ve ekonomik kaynak kullanımı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılara Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sistemin kullanımına yönelik eğitim verildi.

ODÜ Basın

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı