E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

TEKNOKENT Çalışmaları Hız Kazandı

14.11.2017

Giresun – Ordu Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına ilişkin olarak Üniversitemiz ve Giresun Üniversitelerinde oluşturulan heyet Üniversitemizde gerçekleştirilen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya Ordu Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Metin Kara, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kerem Erzurumlu, Giresun Üniversitesi adına Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gençağa Pürçek ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Kölemen katıldı.

Ordu ve Giresun Üniversitelerinin öncülüğünde kurulması planlanan Giresun -Ordu Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle ilgili olarak fikir alış-verişinin yapıldığı toplantıda öncelikle kısa ve orta vadede yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Ordu ve Giresun illerinde en üst düzeyde farkındalık oluşturulmasının öneminin vurgulandığı toplantıda Üniversite heyetleri tarafından bu kapsamdaki çalışmalara derhal başlanılması kararlaştırıldı. TEKNOKENT’in su, elektrik, enerji girdilerine ulaşmadaki kolaylık, sanayi çevreleri ile yakın ilişki kurulması ve kaynak kullanımında sağlayacağı kolaylık dikkate alınarak tercihen havaalanına yakın, yeterli büyüklükte bir yere kurulması konusunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca her iki Üniversite heyeti tarafından hazırlanmasına başlanılan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Patent Ofisi ve Proje Ofisi kurulması çalışmalarına hız verilerek bu ofislere personel görevlendirilmesi hususunda karar alındı.

Her iki Üniversitede ilgili birimlerin kurulmasından sonraki dönemde, Giresun ve Ordu’da üst düzey devlet yönetimi, belediyeler, ticaret-sanayi-iş dünyası, basın camiası ve toplumsal dinamikler açısından dikkate alınması gereken tüm paydaşlara yönelik bilgilendirme, tanıtım ve eğitim faaliyetlerine başlanılması hedeflenmektedir. Bu şekilde, her iki ilde de Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması bağlamında farkındalık oluşturulması ve bunun sonucunda kamuoyu desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Toplantıda alınlar kararlar her iki Üniversitenin Rektörlerine sunulup gerekli onay alındıktan sonra, konuya ilişkin çalışmalara başlanması planlanmaktadır.

ODÜ Basın

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı