E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Rektör Yarılgaç, “DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu”na Katıldı

 

24.10.2017

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarlgaç, “DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu”na katıldı.

Karadeniz Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, , DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, bölgedeki üniversitelerin rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasında DOKAP’ın bölgenin kalkınmasına yönelik yaptığı çalışmaların önemine vurgu yapan Trabzon Valisi Yücel Yavuz “ Türkiye’mizin 2023 vizyonu 2053 ve 2071 hedefi, dünya üzerinde oynanan oyunlar, bölgesel sorunlar, Türkiye’mizin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdiğimizde bölgesel olarak ne yapmamız gerektiğine dair güzel işlerden biri olan bir etkinlikte bir aradayız. Doğu Karadeniz Bölgesini kalkındırmak için kurulan Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Genel Sekreterlik şeklinde teşkilatlanan DOKAP’a üye 9 ilimizin bulunduğu illere ışık saçmak ve o ili kalkındırmak için en önemli kuruluşumuz olan üniversitelerimizin bir araya gelmesiyle ortaya konulan müthiş bir birliktelik.   Bu güzel birlikteliğin ev sahipliğinde Karadeniz Teknik Üniversitemizin yaptığı güzel etkinliklerden bir tanesi  ‘Uluslararası Turizm Çalıştayı’. Bu fikri ortaya koyan, emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Sempozyumda bir konuşmada yapan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, turizm sektörünün dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi haline geldiğini hatırlattı. Yüce “Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2020 yılında 1 milyar 600 milyon turistin turizm aktivitelerine katılacağını ve bunun ekonomik sonucunun 2 trilyon dolar olacağını tahmin etmektedir. Biz bu 2 trilyonluk paydan hem Trabzon hem Doğu Karadeniz hem de ülke olarak ne kadar pay almamız gerektiğinin çalışmalarını yapmalıyız. Yeni gelişmelere sahne olacak beklenen turizm sektörünün önümüzdeki dönemde de en hızlı büyüyen sektörlerden biri olacağı aşikardır. Birleşmiş Milletler 2017 yılını kalkınma için sürdürülebilir turizm yılı ilan etmiştir. Dünyada böylesine hızlı büyüyen turizm sektörünün Türkiye’deki durumu da dünyadaki eğilimleri uyum göstermektedir. İçinde bulunduğumuz Doğu Karadeniz Bölgesi turizm alanında son dönemlerde ülkemizin parlayan yıldızı konumundadır.” dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ise yaptığı konuşmada, sempozyum ile amaçlarının turizmde nitelikli iş gücü, tesis ve hizmet kalitesiyle DOKAP bölgesinin uluslararası bir marka haline gelmesi, turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve turizmin bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline getirilmesi olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Dünyanın en önemli ekonomik ve sosyal aktivitelerinden biri olan turizmin ülkeler açısından önemi yadsınamaz. Turizm faaliyetine katılanların sayısı ve yaratmış olduğu ekonomik büyüklük nedeniyle turizm küresel boyutta bir endüstri haline gelmiştir. Dünyada her yıl yaklaşık olarak 1 milyar 200 milyondan fazla insanın turizm hareketliliğine katılım sağladığı ve 1,5 trilyon dolar civarında bir ekonomik sirkülasyonun olduğu turizm endüstrisi küresel ekonominin önemli bir parçasıdır. Son yıllarda meydana gelen çeşitli olumsuzluklar nedeniyle Türkiye’nin dünya turizm pastasından yeterli payı almadığını görmekteyiz. Türkiye’nin yeniden dünyadaki turizm endeksleri sıralamasında üst sıralara gelebilmesi ancak ve ancak ülke içinde iş birliğinin sağlanması yoluyla olacaktır. Bunun yanı sıra dünyada turistik tüketim anlayışında bölgemiz lehine olan gelişmeler yaşanmaktadır. Turistler yıllardan beri süre gelen “deniz-kum-güneş” üçlemesi olarak adlandırılan turistik faaliyetlere katılmaktan çok, kültürel ve doğal güzelliklerin aynı zamanda da yerel kültürlerin yoğun olduğu destinasyonları tercih etmeye başlamışlardır. Artık, turistler 5 yıldızlı veya çok konforlu tesisler ve yerler aramaktan ziyade gündelik ihtiyaçlarının karşılandığı daha basit ve doğal ortamlarda tatillerini geçirmeyi hedeflemektedirler. Bölgemizde turistlerin arzu ettiği alternatif turizm anlayışına ve olanaklarına uygun birçok destinasyonlara ulaşmak mümkündür. Bunun yanında, Doğu Karadeniz Bölgesini iklimsel özellikleri nedeniyle tercih eden Orta Doğu pazarına yönelik pazarlama ve tanıtım çabalarına ağırlık verilmelidir.” şekinde konuştu.

“Bölge İllerine Eşit Olanak Sağlanmalı”

Rektör Yarılgaç, “Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında turizm açısından eşit olanaklar sağlanmalı ve turizm gelirlerinin eşit olmasa da dengeli bir şekilde dağılımının gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Bölgemizde daha çok Trabzon- Rize illeri ekseninde turizm faaliyetlerinin yoğunlukla sürdürüldüğü görülmektedir. Bölgemizin diğer illerinin de turizm potansiyellerinin tanıtımına ve pazarlanmasına ağırlık verilmelidir. Günümüz rekabet ortamında sürekli değişen şartlara uyum sağlayabilmek, bölgemizdeki turizm değerlerini pazarlayabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için tüm paydaşlar arasında iletişim ve iş birliğine ihtiyaç vardır. Turizmden elde edilecek faydaların gelecek kuşaklara aktarılması ancak ortak bir anlayış ve iş birliği anlayışının geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bölgemizde iş birliği içerisinde olması gereken aktörler; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları gibi meslek birlikleri, turizm işletmeleri, medya araçları ve turizmin faydasına inanan bilinçli halk olmak üzere tüm bileşenlerdir. Elbette bu iş birliği ve iletişimi sürdürebilmek için iyi bir koordinasyona ve örgütlenmeye ihtiyaç olacaktır. İşte bu ihtiyacı gideren örgütlenmelerden birisi de bugün burada bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan DOKAP’ın kendisidir. DOKAP, DOKA gibi örgütlenmelerin bölgemizdeki turizm potansiyellerinin daha iyi değerlendirilmesi, pazarlanabilmesi noktasında çok önemli görevler üstlenebileceği açıktır. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin arasındaki iş birliklerinin ve iletişimlerinin sağlanmasında koordinasyonu sağlayabileceğine inandığımız böyle bir üst örgütlenmenin, sorunların aşılmasında ve çözümlerin üretilmesinde çok önemli işlevleri olacağı, geliştirilecek iş birliği ve güç birliği sonrasında bölgemizin Türkiye turizm pastasından daha fazla pay almasına vesile olacağına inancımız tamdır.” dedi.

ODÜ Basın     T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı