E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Rektör Yarılgaç, “Fındık kongreleri bilimsel çalışmalara ivme kazandırmaktadır”

24.08.2017

Rektör Yarılgaç, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin koordinatörlüğünde ve Ordu Üniversitesi'nin yardımcı organizatörlüğünde düzenlenen 9. Uluslararası Fındık Kongre’sinin son gününde Ordu’ya gelen araştırmacılar ile birlikte Altaş Yağ Sanayi ile Gürsoy Fındık Tesislerinde incelemede bulundu.

Dünyada dört yılda bir yapılan "Uluslararası Fındık Kongresi"nin dokuzuncusu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün ev sahipliğinde ve Üniversitemizin yardımcı organizatörlüğünde geçtiğimiz hafta Samsun’da başladı. Kongreye Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç başta olmak üzere Üniversitemiz 20 araştırma ile yurt içi ve yurt dışından toplam 250 araştırmacı katıldı. Kongrenin son günü araştırmacılar Ordu’da bulunan Altaş Yağ Sanayi ile Gürsoy Fındık Tesislerinde incelemede bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İslam ile birlikte Altaş Tv’nin konuğu oldu. Ordu Üniversitesi olarak fındık ile ilgili yapılan çalışmalara özel bir önem verildiğini belirten Yarılgaç,  “Fındık dünya üzerinde en çok yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyve türlerinden birisidir. Ülkemiz, fındığın doğal yayılım alanları içerisinde yer alması sebebiyle pek çok yabani ve kültür çeşidine sahiptir. Sahip olduğumuz uygun ekolojiyle dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’i ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Nitekim ülkemizde üretilen fındığın yüzde 15-20’si iç piyasada tüketilirken yüzde 80-85 gibi büyük bir kısmı ise ihraç edilmekte ve yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ihracat girdisi sağlanmaktadır. Buna göre ülkemiz açısından büyük önem taşıyan fındığa gereken özen gösterilerek verim ve kalitenin artırılmasına yönelik yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve yapılacak olan çalışmaların desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitemiz fındık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözümüne yönelik gerek araştırma gerekse tez projeleri ile araştırıcılara gerekli desteği sağlamaktadır. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası platformlarda yerli ve yabancı akademisyenler tarafından yürütülen fındık kongreleri, ilgili alanlarda bilimsel çalışmalara ivme kazandırılması, özellikle tarımın gelişmesi ve modern tarım tekniklerinin uygulanması, konuyla ilgili olarak bilimsel veriye dayalı netice alınması açısından ayrı bir önem arz etmektedir.” şeklinde konuştu.

ODÜ Ziraat Fakültesi Fındık ile İlgili Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor

Bölgenin simgesi haline gelmiş olan fındığın, ülkenin gündeminde tutulmasını ve üretiminden ihracatına bütün aşamalarıyla araştırılmasını, her açıdan tartışılmasını temel görevlerinden biri edinen Üniversitemiz Ziraat Fakültesinde fındıkla ilgili birçok çalışma yürütülmektedir. Bu bağlamda özellikle 2014 yılında gerçekleşen don zararının ardından soğuğa dayanıklı varyetelerin elde edilmesi amacıyla ıslah çalışmalarına hız verilmiştir. Bunun yanı sıra yapılan seleksiyon çalışmaları ile verimli çeşitlerin elde edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından Allahverdi, Giresun melezi ve Okay 28 çeşitler elde edilmiştir. Bununla birlikte budama, gübreleme gibi birim alandan alınacak verimin ve kalitenin artırılmasına yönelik pek çok çalışma yürütülmektedir.

Özellikle bölgemizde mevcut bahçelerin çok yaşlı olmasından dolayı yeniden dikim çalışmaları üzerine yoğunlaşılarak DOKAP ile yapılan iş birliği çerçevesinde bölgemizde pilot alanlar oluşturulmuştur. Fındık üzerine yapılan bir başka araştırmada birim alandan elde edilen verimin oldukça düşük seviyede olduğu, düzenli ve zamanında uygulanması gereken bakım koşullarının sağlanmamasının fındıkta verim ve kaliteyi azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle Ziraat Fakültesinde TÜBİTAK destekli yürütülen proje ile yapılan ölçüm ve analizler sonucunda fındıkta birim alandan elde edilen verim 60 kilogramdan 250 kilograma kadar ulaşmıştır. Bununla birlikte fındık ihracatında kaliteyi korumak amacıyla Gürsoy A. Ş. ile ortak yürütülen bir çalışmada ihraç edilecek fındıkların üzerinde UV ışınlarının kullanılmasıyla kalitenin daha uzun süreli korunması sağlanarak sanayici açısından da yararlı bir gelişme elde edilmiştir.

ODÜ Basın

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı