E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

ODÜ'de Yapılan Bilimsel Çalışmalar Fındıkta Verimi Artırdı

11.08.2017

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin TÜBİTAK destekli projeleri ile yaptıkları çalışmalar sonucu fındıkta bir dekardan elde edilen verim 60 kilogramdan 250 kilogram seviyelerine ulaştı.

Karadeniz Bölgesi’nde yağışa dayalı olarak yetiştirilen fındıktan elde edilen verim son yıllarda yağış rejimin düzensizliği nedeniyle azalmış bu durum da fındık yetiştiriciliğinde sulama uygulamalarını gündeme getirmiştir. Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Prof. Dr. Saim Zeki Bostan ve Prof. Dr. Kürşat Korkmaz’dan oluşan ekip, TÜBİTAK destekli olarak 2014 yılında, “Fındıkta Destekleme Sulamanın Verim ve Kalite Parametrelerine Etkilerinin İrdelenmesi” konulu proje başlattı. Proje kapsamında düzenli toprak nem takibi yapılarak toprak su içeriği kritik seviyeye düştüğünde sulama yapıldı. Proje kapsamında sulama ve gübrelemenin yanı sıra düzenli bakım ve ilaçlama gibi kültürel uygulamalar da gerçekleştirildi.

Üç yıllık uygulama sonucunda, güneye bakan yamaçta bulunan proje sahasında, diğer komşu bahçelere göre görsel olarak önemli farklılıklar olduğu net olarak gözlendiği yapılan ölçüm ve analizler de proje sonucundaki kazanımları bilimsel olarak ispatlamıştır. Birim alandan elde edilen fındık miktarı 60 kilogramdan 250 kilogram seviyelerine ulaştı. Bahçe yaşı da göz önüne alındığında elde edilen değerlerin tombul fındık için oldukça tatminkâr düzeyde olduğu gözlemlenerek yapılan sulamanın incelenen birçok fındık kalite parametresi üzerinde olumlu etkiler yaptığı sonucuna ulaşıldı. Projeden elde edilen fındıklar Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma ve Uygulama laboratuvarlarında analiz edilerek sulanan fındık bahçelerinden elde edilen fındıklardaki antioksidan miktarının yağışa dayalı yetiştirilen fındıklara oranla iki kat daha fazla olduğu belirlendi.

Diğer taraftan, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği öğretim üyesi ve Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, fındıkta sulama için gerekli enerjinin karşılanması için Üniversitemiz BAP desteği ile fotovoltaik sistem de kurduklarını ifade etti. Tonkaz, “Kurulan sistem, sulama için basıncı sağlayan 2.2 Kwh pompanın çalıştırılması için 5 Kwh’lık olarak tercih edilmiştir. Fotovoltaik sistem, 6 adet panel, depolama için aküler ve invertörü de içeren kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Bir sulama sezonu boyunca test edilen fotovoltaik sistemin, sulama için gerekli enerjiyi, Karadeniz bölgesinde bile sağlayabildiği ortaya konulmuştur. Modern tarım teknikleri kullanılarak fındık verim ve kalite parametrelerinin artırılması mümkün olup birim alandan elde edilen verimin artırılması ve daha sağlıklı ve besleyici ürün elde edilecektir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Projelerin yürütülmesi aşamasında desteklerinde dolayı Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne ve TÜBİTAK’a teşekkür ederim” dedi.

Konuyla ilgili olarak Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Tarımda uygulanan bazı klasik yöntemlerden vazgeçilerek tarımın modernleştirilmesinin ve tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak değişen iklim şartlarına göre yeni arayışlara gidilmesinin gerekliliği, Üniversitemiz bünyesine yürütülen bu çalışma ile yeniden görülmektedir. Üniversitemizde yapılan bu önemli araştırma; bölgemizin en önemli tarımsal ürünü olan fındığın verimini yükseltmeye yönelik fındık ürünüyle ilgili söz sahibi paydaşları yakından ilgilendiren kayda değer bir bilimsel çalışmadır. Yürüttüğümüz akademik çalışmalarla bölgemizde yetişen tarım ürünlerinin verimini artırmak amacıyla yapılan yayın ve araştırmalar fındık üreticileri açısından önemli bulgulara yer vermektedir. Bölgemizin önemli bir tarım kaynağı olan fındık ile ilgili Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen bu ve benzeri uygulamalar kaliteli üretimin yapılabilmesi yönünde üreticilere de rehberlik edecektir.” dedi.

       

ODÜ Basın

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı