E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

ODÜ Teknoloji Araştırmaları için Alt Yapı Oluşturuyor

24.07.2017

Ordu Üniversitesi, girişimci, yenilikçi ve araştırmacı yapısıyla özgün fikriler ortaya koyarken şehir ve üniversitenin ortak yararına projeler üretmek için kurulacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak bölgenin gelişimine, yeni girişimcilerin, yeni firmaların ortaya çıkmasına ve mevcut firmaların da büyümesine katkı sağlayacak.

Üniversitemiz, bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminin yanı sıra dışarıdan destekli araştırma projeleri kapsamında TÜBİTAK, SAN-TEZ, DOKAP, AB Fonları, KEİK ve özel anlaşmalarla üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte geçtiğimiz günlerde Giresun Üniversitesi iş birliği içerisinde gerçekleştirilen toplantıda Ordu-Giresun bölgesine kurulacak olan TEKNOKENT ile bu bölgenin gelişimine, yeni girişimcilerin, yeni firmaların ortaya çıkmasına ve mevcut firmaların da Ar-Ge tabanlı olarak büyümesine katkı sağlanacak. Özellikle iki şehirde kurulu bulunan üniversiteler bu yapılanma ile güç birliği oluşturularak üniversite-sanayi iş birliği daha etkin hale gelecek. Ayrıca, ulusal ve hatta uluslararası ölçekte rekabet edebilecek firmalar ortaya çıkarak bunun yanı sıra nitelikli elaman istihdamı da artacak ve sonuç olarak hem bölge hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlanmış olacak.

Temel görevi araştırma ve eğitim olan üniversitelerin meydana getirdiği, muhafaza ettiği ve paylaştığı bilgiyi  topluma faydalı hale getirmek istendiğinde, bilgiyi uygulamalı bir biçimde kullanıp ürüne dönüştüren sanayi ile işbirliği yapması gerekmektedir. Üniversite, araştırma yaparak elde ettiği bilgiyi, uygulaması için sanayiye bırakır; sanayinin elde ettiği sonuçları eğitime tekrar dönüştürür. Bu sayede üniversite-sanayi işbirliği sürecinde, teknoloji ve özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucu hem üniversitelerin hem de sanayinin gelişimine katkı sağlanmaktadır. Üniversiteler, üretimi yapan tarafların, araştırmacıların ve öğrencilerin bilgilerini pratikteki uygulamalarla desteklenmeleri, araştırma fonlarına erişim, öğrenciler için staj ve ilgili diğer olanakların sağlanması, sanayinin elindeki olanaklara ve teçhizata erişim, yeni işletme kurabilme ve ekonomik kazanç elde etme imkanı gibi kazançlar sağlarken sanayiler de karmaşık teknolojik bilgiye erişim, yüksek donanımlı bilimsel/teknik işgücüne ulaşma imkanı, teknolojik olarak geri kalmış alanlarında hızlı bir teknolojik ilerleme kaydedilmesi, üniversitenin olanaklarına erişim, sanayideki teknik personelin eğitilmesi gibi birçok olanağa sahip olmaktadır.

Bu bağlamda kurulduğu 2006 yılından beri hem fiziki hem de bilimsel anlamda hızlı bir gelişme gösteren Üniversitemiz, üniversite-sanayi işbirliği sürecinde bilginin teknolojiye dönüştürülmesi konusunda sanayiye daha büyük katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, bölgenin simgesi haline gelmiş fındık üzerinde yapılan çalışmalara devam ederken yeni araştırma alanları ile bölgeye ve ülkeye daha fazla artı değer sağlayarak teknolojik ürünleri ve bunların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yaparak ülke ekonomisine daha faydalı olmayı ilke edinmektedir.

Konuyla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç , “Amacı bilgiyi araştırmak ve bunu en iyi şekilde aktarmak olan eğitim kurumları bugün bu faktörlerin de devreye girmesiyle çok boyutlu bir yapıya bürünmüştür. Günümüz üniversiteleri küreselleşme, nitelikli projelere verilen destek, verimlilik artışının önemsenmesi, sanayi ile olan ilişkiler ve daha birçok etkenin de devreye girmesiyle yeni nesil üniversiteler haline gelmektedir. İlimiz ve ülkemizin önemli ihracat kaynağı olan fındığa yönelik çalışmaları aralıksız sürdüren Üniversitemizin aynı zamanda artık dünyadaki gelişmiş ülkelerin en büyük pazar aracı olarak gördükleri teknolojik ürünler ve bilgi teknolojileri alanında çalışmalara büyük önem vermesi ve bu alandaki çalışmalarını hızla geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir kilogramını 5 dolara ihraç ettiğimiz fındığın yanında bir kilogramı 6 bin dolarları bulan teknoloji ürünlerin pazarında da söz sahibi olmayı hak eden bir ülke ve üniversite olduğumuza inancım tamdır. Bu inançla Ordu Üniversitesi olarak bizim hedeflerimiz bundan sonraki süreçte yerelden ulusala, ulusaldan küresele geçmek; teoriyi uygulamaya dönüştürmek; diğer kurumlarla işbirliği içerisinde toplumu kalkındırmaya yönelik hizmetler sunarak yeni nesil üniversiteler arasındaki yerimizi almaya çalışmaktır. Kendi teknolojisini üretebilen bir ülke olabilmek için öncü teknoloji ve yenilik merkezlerine muhakkak sahip olmamız gerekmektedir. Etkin ve sürdürülebilir bir üniversite – sanayi işbirliği için somut bir ara yüz olmak, bölge içerisinde yatırım iklimini sürekli iyileştirerek girişimciler ve yenilikçi teknolojiler için yeni yatırım fırsatları için kümelenme çalışmaları yapmak ve nitelikli iş imkânları sunarak araştırmacı ve kaliteli işgücünü bölgeye çekmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır.” dedi.

ODÜ Basın

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı