E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

“İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu” Sona Erdi

16.05.2017

10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Üniversitemiz Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin yanı sıra Azerbaycan’dan da akademik katkı sağlanan “İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu” sona erdi.

Açılış paneli ile 29 bildiriden oluşan yedi oturumun yer aldığı sempozyum programında fındık konusu iktisadi ve toplumsal boyutlarıyla ele alındı. Düzenlenen sempozyumla üretimde, çalışma yaşamında, kamusal politikalarda fındık ürünü ve üretiminin toplumsal gelişimini değerlendirmek üzere ülke çapında bilimsel çalışmalardan ortak bir düşünme, tartışma kültürü ortaya konuldu. Ayrıca yapılan sunumlarda fındık ürünü sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınarak sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri akademik olarak tartışıldı. Sempozyumda yapılan sunumlar ve katkılardan hareketle görüş birliğine varılan konular ise şu şekilde:

Dünyadaki toplam fındık üretimin yüzde 70’inin ülkemizde gerçekleştirildiği tespitinden hareketle küresel fındık fiyatlarının belirlenmesinde ulusal strateji belirlenmesi gerekliliği,

Ülkemizin tarım üretiminde olduğu gibi fındık üretiminde de kamu politikalarının, üretim ve ekonomiye yönelik planlı bir düşünmenin önemine dikkat çekilerek, fındık ürününün geleceğinin piyasaya bırakılmasının sonuçlarının tartışılması,

Yeni dikilecek fındık fidanlarında verimlilik temelinde standartlaşmaya gidilmesi,

Fındığın pahalı bir ürün konumuna gelmesi sonucunda başta Azerbaycan, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerin fındık üretimine yönelmesi ve dünya fındık üretiminde Türkiye’nin rakiplerinin artması tespitinden hareketle fındık üretimi ve ihracatında yakın gelecekte Türkiye’ye rakip olma potansiyeli barındıran söz konusu ülkelere karşı tarımsal desteklerin ve kamusal ekonomik desteğin yanı sıra ürün kalitesi, arzı ve fiyatlama mekanizmasının gözden geçirilmesi,

Fındık ürününü merkezine alan endüstriyel ürünlerde çeşitlemeye ve aynı zamanda markalaşmaya gidilmesi, bu yöndeki çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi,

Yerli üreticilerin en az fındık ürününü işleyen uluslararası firmalar kadar kazanmasını sağlayacak üretim modellerine yönelinmesi, bu çerçevede Türkiye’deki başarılı, modern tarım kooperatiflerinin (Tire Süt Kooperatifi, TARİŞ gibi) üreticilerin örgütlenmesinin başarılı örneklerinin ürün çeşitlendirme, örgütlenme, pazarlama, satış vb. deneyimlerinden yararlanılması,

Fındık hasadında gezici-geçici tarım işçilerinin yoğunlaştığı tespitinden hareketle işçilerin güvenli ve hıfzıssıhha koşullarına uygun konaklamalarının sağlanması, ücretlendirmede kamu otoritesi aracılığıyla daha şeffaf ve kontrol edilebilir bir yöntemin yaşama geçirilmesi, aileleriyle birlikte hasat sürecinde bölgede ikamet eden çocuklara yönelik pedagojik faaliyetlerin öne çıkarılması ve bu amaçla kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği,

Fındık üretiminde ve ekonomisinde verimlilik ve yüksek katma değerli üretim için teknolojik yeniliklerin önemi, yaşlı bahçelerin rehabilitasyonu, mümkün olan yerlerde mekanizasyona gidilmesi, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması, üreticinin eğitiminde kurumların birlikte çalışması ve coğrafi işaretleme uygulamasına geçilmesi konularında fikir birliğine varıldı.

Ayrıca tüm kurum ve üreticilerle birlikte bu tür bilimsel işbirliklerinin ve çalışmaların devam ettirilmesinin önemine dikkat çekilerek fındık üretimini ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alan bu tür bilimsel çalışmaların devam ettirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Konuyla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Bölgenin simgesi haline gelmiş olan fındığın, bilimsel çalışmalar ışığında ülkenin gündeminde tutulması ve üretiminden ihracatına bütün aşamalarıyla araştırılması bu tarımsal ürünümüzün değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Fındık ile ilgili tarihsel ve güncel çalışmaların sunulduğu bu sempozyum sonucunda fındık üretiminde sorunlara yönelik yeni politikalar izlenmesi, üretim ve işleme aşamasında sunulan çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesinin en temel hedeflerimizden biri olması gerekliliği ortaya konmuştur. Fındığın iktisadi ve sosyal açılardan öneminin bilimsel verilerle vurgulanması, bu alanda politikaların tartışılması ve geliştirilmesi imkanına vesile olan bu bilimsel etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Ünye İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Sempozyum Düzenleme Komisyonu’na, bu çalışmayı destekleyen tüm kurumlara, katılımları ve katkıları için değerli araştırmacılara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ODÜ Basın

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı