E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Rektör Yarılgaç “Kurumsal Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı”na Katıldı

16.03.2017

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Metin Kara,  YÖK Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen "Kurumsal Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı”na katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıda Yükseköğretim Kurumlarının 2015 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporları, ilk kez 2016 yılında başlatılan kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması ve kurumsal dış değerlendirme sürecine ilişkin deneyimler ve 2017 yılı kurumsal dış değerlendirme süreci konularında katılımcı rektörler ve kalite komisyon üyeleri bilgilendirildi.

Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçleri ile bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kurumlarının 5 yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine girmeleri gerekmektedir. Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci, Yükseköğretim Kalite Kurulu adına ilgili Kurul tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarında görev alacak akademik ve idari personelden oluşacak  “değerlendiriciler' aracılığı ile gerçekleşecektir.

ODÜ Basın

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı