E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Fen Edebiyat Fakültesi Bilime Katkı Sağlamaya Devam Ediyor

10.03.2017

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından 2016 yılında yazılan 12 kitap bilim dünyasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kurulduğundan bugüne kadar gelişimini her geçen yıl artıran Ordu Üniversitesi, yapılan akademik çalışmalarla da bilimsel manada büyümeye devam ediyor. Bu bağlamda Fen Edebiyat Fakültesinde 2016 yılında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Kimya, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde görev yapan öğretim üyeleri tarafından toplamda 12 kitap yazıldı.

Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergin Ayan’ın  “Willermus Tyrensis’in Haçlı Kroniği” adlı çalışması, Haçlı Seferleri’ne dair birincil el kaynak konumundaki Willermus’un kroniğinin önemini göstermek, Haçlıları Haçlı bakış açısıyla incelemek ve Doğu-Batı kutuplaşmasının tarihî ve siyasî kökenlerini anlatıyor. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Ekinci “Halk, Ayan ve Devlet. Tanzimat Devri Ordu Kazası” isimli eserinde, Ordu’nun Tanzimat Dönemi’ndeki sosyal ve idari yapısı üzerinden sosyal ve idari yapısı üzerinden bu ayrımlarını ve birlikteliklerini anlamayı hedefliyor. Tarih bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Pul “Yeniçeri Ocağı”nın 68. Ortası Turnabaşılık” başlıklı çalışmasında turnacıbaşı özelinde bir ocak subayının izinden yola çıkarak değişimi takip etmeye, belki de bu genel çerçevenin çizilmesini kolaylaştırmaya ve izahını da daha somut bir hale getirmeye çalışıyor. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadullah Gülten “Atayurttan Anayurda Yörükler” adlı kitabında yörük isminden başlamak üzere yörükleri tarihî, hukukî, iktisadî ve içtimaî yönleri ile yerleşik hayata geçiş süreçleri ve nüfusları gibi pek çok husus arşiv vesikaları ışığında değerlendiriyor. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Özer “Tokat (1923-1950)” adlı çalışmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Tokat’ı tanıtıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Eren “Naz Kitabı” isimli eserinde klasik Türk şiirinde naz kavramının anlam ve estetik boyutlarını çeşitli açılardan ele alıyor. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Doğan ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Öztürk’ün birlikte yayınladıkları iki kitap “Dünya Dilleri ve Türkçe” ile “Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe” adını taşıyor. Yazarlar, “Dünya Dilleri ve Türkçe” başlıklı çalışmalarında Türk dilinin dünya dilleriyle karşılaştırılması ve Türk dilinin kendine özgü özellikleri irdelerken “Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe” adlı çalışmalarında Türk dilinde tartışmaları olan dil problemleri üzerinde duruyorlar. 

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Kuralay; Astutosh Tiwari ve Lokman Uzun’la beraber çıkardıkları “Advanced Electrode Materials” isimli çalışmalarıyla, elektrot materyalleri kapsamında son gelişmeleri veriyor. Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Ertürk, dört kişi beraber çıkardıkları “Kavak Böcekleri ve Entomopatojenler ile Kontrol Olanakları” isimli kitapta, kavak zararlısı böceklerle mücadele yöntemi olarak entomopatojenik organizmaların kullanımına odaklanıyor.

Sanat tarihi bölüm başkanı Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan “Ferdinand Arnodin’in Boğaz Geçiş Tasarımları: Cisr-i Hamidi ve Aktarma Köprüsü” adlı çalışmasında II. Abdülhamid devri Osmanlı mimari anlayışını yansıtan önemli bir belge niteliği taşıyan Ferdinand Arnodin’in tasarımları üzerinde duruyor. Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Feyziye Eker ise ortak yazar olduğu “Tokat Müzesi’ndeki Cam Kaplar” isimli çalışmada Tokat Müzesi'nin depo ve teşhir salonlarında korunan cam eserleri inceleyerek bunların bilim dünyasına kazandırılmasını amaçlıyor.

ODÜ BasınT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı